ภาคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น

ภาคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น

ภาคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น

รูปข่าว : ภาคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น

เครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พอกันที ขออากาศดีคืนมา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (23 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรีนพีซประเทศไทย มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิชีววิถี และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 อาทิ ต้องปรับมาตรฐาน PM 2.5 ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของ WHO โดยเฉลี่ย 24 ชม. คือ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปีคือ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2563 ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องเน้นมาตรการลดการปล่อยมลพิษ ทั้งโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เพราะปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรฐานการปล่อยฝุ่น PM 2.5

 

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ลดราคาค่าโดยสารขนส่งมวลชนทั้งระบบ หรือใช้ขนส่งสาธารณะฟรีในวันที่มีวิกฤตฝุ่น ต้องพัฒนาการเชื่อมต่อกันของระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และราคาสมเหตุสมผล

 

ทั้งนี้ เครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 คือกฎหมาย อาทิ กฏหมายกำหนดค่ามาตรฐานการปลดปล่อย PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษหลัก การจัดทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่คำนึงถึงความสามารถในการรองรับของมลพิษในพื้นที่และผลกระทบข้ามพรมแดน และกฎหมายกำหนดระยะแนวกันชน ระหว่างแหล่งกำเนิดมลพิษกับแหล่งชุมชม รวมทั้งมาตราการภาษีสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมกับมาตรการเชิงบังคับควบคุมที่ต้องใช้งบประมาณมาก แต่ไม่เพียงพอในการจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

 

นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า รัฐบาลต้องตั้งวอร์รูม เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้มีการระดมสมองจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญปรับกลยุทธ์ในการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ปัญหารวดเร็ว ฉับพลัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยข้อเสนอทั้งหมดนี้ได้ยื่นผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรี

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

"สุริยะ" สั่งเร่งแก้ปัญหามลพิษ ขอโรงงานลดกำลังการผลิต

เช้านี้ ฝุ่นเมืองกรุงฯ แนวโน้มลดลง ยังเกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่

กองทัพบกระดมล้างถนน 8 สาย แก้ปัญหาฝุ่นละออง

ไทยพีบีเอสแจกหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 ชุมชนชินเขต-บางบัว

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน