"การบินไทย" ออก 7 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาระบาด

"การบินไทย" ออก 7 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาระบาด

"การบินไทย" ออก 7 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาระบาด

รูปข่าว : "การบินไทย" ออก 7 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาระบาด

"การบินไทย" ออกมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พร้อมประสานกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วันนี้ (23 ม.ค.2563) ร.อ.ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และได้ออกมาตรการป้องกันโรคระบาด ดังนี้

  1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น
  2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน
  3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค
  4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน
  5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน
  6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
  7. มาตรการด้านโภชนาการ

นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ รวมทั้งสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน ขณะเดียวกันการบินไทยได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"แอร์เอเชีย" ยกเลิกบินเข้า-ออกเมืองอู่ฮั่น หวั่นแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

“อู่ฮั่น” ปิดระบบขนส่งควบคุมไวรัสโคโรนา

“WHO” ขอพิจารณาก่อนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโคโรนา

 

กลับขึ้นด้านบน