พรรคเศรษฐกิจใหม่ ถอนตัวพรรคร่วมฝ่ายค้าน

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ถอนตัวพรรคร่วมฝ่ายค้าน

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ถอนตัวพรรคร่วมฝ่ายค้าน

รูปข่าว : พรรคเศรษฐกิจใหม่ ถอนตัวพรรคร่วมฝ่ายค้าน

พรรคเศรษฐกิจใหม่ แจ้งมติกรรมการบริหารพรรค ถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อทำงานเป็นอิสระ

วันนี้ (31 ม.ค.2563 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเศรษฐกิจใหม่ แจ้งขอถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ระบุ เพื่อทำงานเป็นอิสระตามแนวทางพรรค โดยมีเนื้อหาดังนี้

กราบเรียน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง แจ้งผลมติในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่

เนื่องด้วยการประชุมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 มีมติในที่ประชุมให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ ดำเนินกิจกรรมทางการมืองโดยถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อทำงานป็นอิสระตามแนวทางของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ดังนั้นจึงขอแจ้งผลมติดังกล่าว ให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(สุภดิช อากาศฤกษ์)
รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

 

 

กลับขึ้นด้านบน