WHO แนะอะไรหลังประกาศภาวะฉุกเฉิน

WHO แนะอะไรหลังประกาศภาวะฉุกเฉิน

WHO แนะอะไรหลังประกาศภาวะฉุกเฉิน

รูปข่าว : WHO แนะอะไรหลังประกาศภาวะฉุกเฉิน

องค์การอนามัยโลกแนะให้จีน และประเทศต่างๆ ทำอะไรบ้าง หลังประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ เมื่อเช้านี้

วันนี้ (31 ม.ค.2563) องค์การอนามัยโลก แนะนำอะไรกับจีน ประเทศต่างๆ และประชาคมโลกบ้าง หลังประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำ 3 ส่วนสำคัญ

1. คำแนะนำสำหรับประเทศจีน

 • บังคับใช้กลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อสื่อสารกับประชาชนถึงพัฒนาการของการระบาด และมาตรการป้องกันต่าง ๆ
 • ยกระดับมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาด และปกป้องสุขภาพของผู้ทำงานด้านสาธารณสุขด้วย
 • ให้ความร่วมมือกับ WHO และเครือข่ายพันธมิตรในการสอบสวนเพื่อทำความเข้าใจโรคระบาดนี้ และแบ่งปันข้อมูลให้องค์การอนามัยโลก (WHO)
 • เดินหน้าสอบสวนหาต้นตอของเชื้อไวรัสที่มาจากสัตว์ต่อไป
 • ให้มีการตรวจเช็คผู้โดยสารก่อนออกจากสนามบินและท่าเรือโดยให้มีผลกระทบต่อการสัญจรระหว่างประเทศน้อยที่สุด

2. คำแนะนำสำหรับประเทศต่างๆ

 • ทุกประเทศต้องเตรียมพร้อมในการควบคุมโรคระบาด ทั้งการใช้มาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก การตรวจหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การแยกผู้ป่วย การติดตามที่มาของโรค เป็นต้น
 • ทุกประเทศต้องแบ่งปันข้อมูลให้ WHO ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
 • การตรวจพบเชื้อ 2019-nCoV ในสัตว์ ต้องมีการแจ้งไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ในฐานะโรคอุบัติใหม่
 • แต่ละประเทศควรเน้นไปที่การลดการติดเชื้อในมนุษย์ / ป้องกันการเกิด secondary transmission และการแพร่กระจายไปยังชาติอื่น
 • จากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ คณะกรรมาธิการยังไม่แนะนำให้จำกัดการเดินทางหรือจำกัดการค้า
 • หากประเทศใดมีมาตรการเรื่องการเดินทาง ต้องแจ้งให้ WHO ทราบตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ และให้ระมัดระวังการออกมาตรการที่เข้าข่าย “การเลือกปฏิบัติ” หรือทำให้เกิดการตราหน้าที่ทำให้เกิด “ความอัปยศ”

3. คำแนะนำสำหรับประชาคมโลก

 • ประชาคมโลกควรแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและร่วมมือกัน ช่วยกันหาต้นตอของไวรัส ศักยภาพในการแพร่จากคนสู่คน การเตรียมความพร้อมกรณีเชื้อเข้าสู่ประเทศ และการวิจัยพัฒนาวิธีการรักษา
 • สนับสนุนช่วยเหลือประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางในการรับมือ รวมถึงการเข้าถึงการวินิจฉัยโรค วัคซีน และการบำบัดโรค
 • ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ ประเทศใดที่ใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรระหว่างประเทศ เช่นการปฏิเสธไม่ให้ชาวต่างชาติ รวมถึงสินค้าเข้าประเทศ เกินกว่า 24 ชั่วโมง “ต้อง” ส่งรายงานแจ้ง WHO ถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ออกมาตรการนี้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเริ่มบังคับใช้ โดย WHO จะพิจารณาเหตุผลเหล่านั้นและอาจขอให้ประเทศดังกล่าวทบทวนการตัดสินใจ
 • คณะกรรมาธิการฉุกเฉินชื่นชมภาวะการเป็นผู้นำและการดำเนินการทางการเมืองของรัฐบาลจีน ความโปร่งใส และความพยายามในการสอบสวนและควบคุมไวรัส ซึ่งจีนสามารถหาสายพันธุ์ไวรัสได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลกับประเทศต่างๆ เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ
 • จีนใช้มาตรการที่เข้มงวด และประสานงานกับ WHO ทุกวัน รวมทั้งประสานงานกับประเทศต่างๆ ซึ่งมาตรการที่จีนทำ ไม่ได้เป็นผลดีเฉพาะจีนเอง แต่ยังเป็นผลดีต่อทั่วโลกด้วย
 • คณะกรรมาธิการย้ำว่า การประกาศภาวะฉุกเฉินนี้ ขอให้มองว่าเป็นการช่วยสนับสนุนและชื่นชมประเทศจีน ชาวจีน และการดำเนินการของจีนที่เป็นแนวหน้าของการรับมือ และต้องอาศัยความสามัคคีระดับโลก
 • คณะกรรมาธิการยังได้ออกคำแนะนำต่อหลายภาคส่วน ซึ่ง WHO เห็นชอบให้ประกาศเป็น Temporary Recommendations under the IHR หรือคำแนะนำชั่วคราวภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ ตามนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

WHO ประกาศภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา

วันเดียว จีนติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" ตายเพิ่ม 43 ยอดรวม 213 คน

"จีน" เตรียมรับตัวชาวหูเป่ยที่อยู่ในต่างประเทศกลับ

 

กลับขึ้นด้านบน