54 พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นสูงกระทบสุขภาพ

54 พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นสูงกระทบสุขภาพ

54 พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นสูงกระทบสุขภาพ

รูปข่าว : 54 พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ค่าฝุ่นสูงกระทบสุขภาพ

เช้าวันนี้ (2 ก.พ.) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 54 พื้นที่ สูงสุดที่เขตลาดกระบัง และ ต.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันนี้ (2 ก.พ.2563) เมื่อเวลา 07.00 น. สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการรายงานผ่านแอปพลิเคชัน Air4Thai พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" โดยตรวจพบฝุ่น PM2.5 ได้ระหว่าง 40-72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งมีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 54 พื้นที่ สูงสุดบริเวณริมถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง และ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วัดค่าฝุ่นได้ 72 มคก./ลบ.ม.

รองลงมา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย วัดค่าฝุ่นได้ 71 มคก./ลบ.ม., แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม วัดค่าฝุ่นได้ 69 มคก./ลบ.ม., ริมถนนพระราม 3 เขตยานนาวา วัดค่าฝุ่นได้ 68 มคก./ลบ.ม., ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม วัดค่าฝุ่นได้ 67 มคก./ลบ.ม. และริมถนนดินแดง เขตดินแดง วัดค่าฝุ่นได้ 66 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ

เหนือฝุ่นเกินเกณฑ์ 9 จุด สูงสุด ต.นาจักร

ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" โดยตรวจพบฝุ่น PM2.5 ได้ระหว่าง 22-70 มคก./ลบ.ม. สูงสุดที่ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ วัดค่าได้ 70 มคก./ลบ.ม.

นอกจากนี้ยังพบฝุ่นเกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย และ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน