Daily Report : จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Daily Report : จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Daily Report : จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รูปข่าว : Daily Report : จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รายงานจำนวนและอัตราการติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และอาการดีขึ้น ของผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ล่าสุด 19 มี.ค.63

ข้อมูล 19 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 218,743 คน ขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 8,810 คน และมีอาการดีขึ้น 84,113 คน

ข้อมูล 19 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวนผู้มีอาการดีขึ้นและจำนวนผู้เสียชีวิต โดยอัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 38.45 ส่วนอัตราผู้เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 4

ข้อมูล 19 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวนผู้มีอาการดีขึ้นและจำนวนผู้เสียชีวิต โดยอัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 38.45 ส่วนอัตราผู้เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 4

 

ข้อมูล 19 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามากกว่าอัตราผู้เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ร้อยละ 34.45

ข้อมูล 19 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. อัตราผู้มีอาการดีขึ้นต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามากกว่าอัตราผู้เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ร้อยละ 34.45

  

สถิติย้อนหลังผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิต-อาการดีขึ้นทั่วโลก

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผู้เสียชีวิต และผู้มีการอาการดีขึ้นทั่วโลก อ้างอิงข้อมูลจาก Johns Hopkins CSSE ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จาก WHO, ECDC, NHC และ DXY  โดยใช้ตัวเลขสุดท้ายที่มีการรายงานในวันนั้นๆ และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน