รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยัน ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยัน ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยัน ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รูปข่าว : รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยัน ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 โดยผลการตรวจผู้ป่วยชาวจีนจากทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาในผู้ป่วย แพทย์ให้การรักษาและให้กลับบ้านแล้ว

วันนี้ (3 ก.พ.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 แจ้งผลการตรวจของผู้ป่วยชาวจีน ยืนยันผลตรวจจาก 2 ห้องปฏิบัติการไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในผู้ป่วย โดยมีแถลงการณ์ดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้ 

 

แถลงการณ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2)

เรื่อง ข่าวลือพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)

ตามที่มีกระแสข่าวลือ เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวรในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นั้น ทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบและขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 23.17 น. มีผู้ปวยหญิงชาวจีน อายุ 31 ปื มีประวัติเดินทางมาจากมณฑลหูหนาน (Hนnan) เมืองฉางซา (Changsha) สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศ ยานดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 20 มกราคม 2563 หลังจากนั้นวันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ จึงเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตรวจร่างกายและซักประวัติเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉิน วัดอุณหภูมิได้ 37.8 องศาเซลเซียส มีอาการไอและมีน้ำมูกเล็กน้อย ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีอาการของปอดอักเสบ อาการและประวัติดังกล่าวเข้าเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งอายุรแพทย์โรคติดเชื้อได้พิจารณารับผู้ปวยไว้ในโรงพยาบาลเพื่อประเมินฝาระว้อาการ และแยกโรคตามแนวทางมาตรฐานการดูแลรักษา ทางโรงพยาบาลมหาวิทยลัยนเรศวรได้ทำการตรวจโดยการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันผลตรงกันจาก2 สถาบัน คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรพจุหลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลคือ "ไม่พบเชื้อ" ไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019 แพทย์จึงวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้เป็น คออักเสบเฉียบพลัน (Acute pharyngitis) และได้ให้การรักษาตามอาการ ซึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ปวยไม่มีไข้ ไม่มีอาการไอ เจ็บคอเล็กน้อย อาการทั่วไปดีขึ้น แพทย์จึงอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ และแนะนำให้ผู้ป่วยงดไปในสถานที่ชุมชนแออัดและใส่หน้ากากอนามัย

ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และทางโรงพยาบาลยังคงมีมาตรการการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรคต่อไป และขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยล้างมือบ่อยๆ งดไปในชุมชนแออัด ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อมีอาการไอ จาม จึงขอชี้แจงมา ณ โอกาสนี้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จีนเฝ้าระวังกว่า 1.5 แสนคนมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยโคโรนา 

ขอปิดพิกัด! สถานที่รองรับ 160 คนไทยกลับจากอู่ฮั่น

นักวิจัยจีน ชี้ไวรัสโคโรนาอาจแพร่เชื้อผ่านการกินอาหาร

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน