เชิญรัฐบาล-ฝ่ายค้าน กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เชิญรัฐบาล-ฝ่ายค้าน กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เชิญรัฐบาล-ฝ่ายค้าน กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รูปข่าว : เชิญรัฐบาล-ฝ่ายค้าน กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้เลขาฯ สภาผู้แทนราษฎร ส่งเอกสารชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ กรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ (5 ก.พ.2563) เตรียมเชิญฝ่ายค้าน-รัฐบาล กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

วันนี้ (4 ก.พ.2563) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งเอกสารชี้แจงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้อง ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว 

ส่วน ส.ส.คนอื่น ๆ ที่พบข้อมูลในภายหลังว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเสียบบัตรแทนกัน แต่ไม่ได้มีอยู่ในสำนวนที่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ นั้นได้สั่งการให้มีการตรวจสอบทุกคนโดยไม่ยกเว้น

นายชวน ยังกล่าวถึงกรณีที่วิปรัฐบาล ยื่นเรื่องขอให้ฝ่ายค้านแก้ไขถ้อยคำในญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากใช้ข้อความไม่ตรงกับข้อเท็จจริงว่า จะเรียกเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาหารืออีกครั้งว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ส่วนจะแก้ไขได้หรือไม่นั้น ต้องขอดูรายละเอียดก่อน และในวันพรุ่งนี้ (5 ก.พ.2563) ในเวลา 09.00 น. จะเชิญ ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล มากำหนดวัน อภิปรายไม่ไว้วางใจร่วมกัน เบื้องต้นได้จัดให้เป็นวาระด่วนแล้ว

กลับขึ้นด้านบน