เปิดตรวจสุขภาพ "คนขับแท็กซี่" ฟรี 12-13 ก.พ.นี้

เปิดตรวจสุขภาพ "คนขับแท็กซี่" ฟรี 12-13 ก.พ.นี้

เปิดตรวจสุขภาพ "คนขับแท็กซี่" ฟรี 12-13 ก.พ.นี้

รูปข่าว : เปิดตรวจสุขภาพ "คนขับแท็กซี่" ฟรี 12-13 ก.พ.นี้

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยันข่าวกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสุขภาพคนขับแท็กซี่ฟรีเป็นข่าวจริง โดยจะตรวจในวันที่ 12-13 ก.พ.นี้ ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

วันนี้ (5 ก.พ.2563) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม รายงานเรื่อง "กรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสุขภาพคนขับแท็กซี่ฟรี จริงหรือ?" โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสุขภาพคนขับแท็กซี่ฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมการท่องเที่ยว จัดบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซเรย์ปอด และประเมินความพร้อมด้านร่างกายด้วยการทดสอบการมองเห็นระยะไกลของผู้ขับรถแท็กซี่ก่อนการขับขี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.2563 ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก

ขบ.แนะคนขับแท็กซี่ดูแลสุขอนามัยเคร่งครัด

หลังจากที่มีผู้ขับรถแท็กซี่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงอยากให้ผู้ขับรถแท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร ล้างมือให้สะอาดหรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมืออยู่เสมอ และควรทำความสะอาดก่อน และหลังที่รับส่งผู้โดยสารหรืออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

 

ภาพ : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพ : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนาระบาด

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ เวลา 08.30 น. ณ โรงตรวจสภาพรถ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก รณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย

นายจิรุตม์ เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยนั้นพบว่ามีผู้ขับรถแท็กซี่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวและอยู่ในระหว่างการรักษาและควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ขับรถและผู้โดยสาร ขอให้เพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

สำรวจตัวเองเสมอ-หากพบอาการแย่รีบพบแพทย์

นอกจากนี้ โอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนามาจากการสัมผัสกับเชื้อในละอองฝอยที่มือไปสัมผัสมาแล้วมาป้ายที่ตาหรือหยิบจับอาหารเข้าปาก ควรทำความสะอาดห้องโดยสารทุกครั้งก่อนและหลังที่รับส่งผู้โดยสารหรืออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถแท็กซี่และผู้โดยสาร

 

ภาพ : กรมการขนส่งทางบก

ภาพ : กรมการขนส่งทางบก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่ รวมถึงผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภทสำรวจตนเองอยู่เสมอ หากพบอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ มีไข้ ควรรีบพบแพทย์ทันที และขอให้ช่วยสังเกตอาการของผู้โดยสาร หากพบว่าผู้โดยสารมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือแจ้งสายด่วน 1584 เพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาต่อไป สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1584

กลับขึ้นด้านบน