รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สั่งหยุดเรียน 2 วัน ป้องกันไข้หวัดระบาด

รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สั่งหยุดเรียน 2 วัน ป้องกันไข้หวัดระบาด

รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สั่งหยุดเรียน 2 วัน ป้องกันไข้หวัดระบาด

รูปข่าว : รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สั่งหยุดเรียน 2 วัน ป้องกันไข้หวัดระบาด

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว วันที่ 6-7 ก.พ.นี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A

วันนี้ (5 ก.พ.2563) เว็บไซต์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เผยแพร่ประกาศเรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้ตรวจพบนักเรียนมีอาการของโรคในระบบทางเดินหายใจในระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ.2563 ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จำนวน 18 คน

จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 จึงสั่งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 6-7 ก.พ.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้โรงเรียนได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรียน

กลับขึ้นด้านบน