Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก

Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก

Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก

รูปข่าว : Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก

วิศวกรหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก ติดตั้งระบบเครือข่ายประสาทเทียมและระบบปัญญาประดิษฐ์

Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลก สามารถทำงานร่วมกับนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นไคอิชิโร ชิบูยา เพื่อศึกษาวิจัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ รวมไปถึงการนำหุ่นยนต์ Scary Beauty ไปแสดงยังนิทรรศการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในหลายประเทศ

หุ่นยนต์ Scary Beauty เริ่มพัฒนาขึ้นในปี 2017 จากต้นแบบหุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยหรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ชื่อว่า Alter 2 ผลงานการวิจัยพัฒนาโดยวิศวกรหุ่นยนต์ฮิโรชิ อิชิกุโระ มหาวิทยาลัยโอซาก้าและนักวิจัยระบบปัญญาประดิษฐ์ทาเคชิ อิเคกามิ มหาวิทยาลัยโตเกียว หุ่นยนต์ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้เฉพาะส่วนของลำตัวท่อนบน แขน ศีรษะรวมไปถึงการแสดงออกทางสีหน้า ส่วนลำตัวท่อนล่างถูกยึดติดกับฐานบนพื้น อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์สามารถขยับเขยื้อนได้เหมือนมนุษย์ในลักษณะเดียวกับที่วาทยากรวงออร์เคสตราที่เป็นมนุษย์สามารถทำได้

หุ่นยนต์ในอนาคตจะมีความสามารถที่หลากหลายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์อาจเป็นรูปแบบหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่ามนุษย์พึงพอใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์ที่มีลักษณะแปลกประหลาดหรือคล้ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ต้องการความอบอุ่นใจและการดูแลเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในโลกอนาคต

อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการพัฒนาหุ่นยนต์ Scary Beauty หุ่นยนต์วาทยกรตัวแรกของโลกยังคงเป็นความสำเร็จเบื้องต้นเท่านั้นลักษณะภายนอกและความสามารถของหุ่นยนต์ Scary Beauty ยังคงรอการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม การพัฒนาหุ่นยนต์นั้นไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็วในอนาคตเราอาจได้เห็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายจนไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์

 
กลับขึ้นด้านบน