ทบ.ขุดเจาะบ่อบาดาล บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ทบ.ขุดเจาะบ่อบาดาล บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ทบ.ขุดเจาะบ่อบาดาล บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : ทบ.ขุดเจาะบ่อบาดาล บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

รอง ผบ.ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (7 ก.พ. 63) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และผู้ช่วยผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมและศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อเก็บกักน้ําในฤดูฝนสําหรับไว้ใช้ในฤดูแล้งถัดไป โดยได้มีการเชิญผู้บังคับบัญชาของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ทุกมณฑล ทหารบก รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร ทุกจังหวัด และผู้บังคับหน่วยทหารช่างในพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงาน โครงการนําร่อง ณ วัดบัวบานจันทรังษี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ต่อจากนั้น รอง ผบ.ทบ.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล ณ บ้านโศกแสง ตํ.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันสามารถนําน้ำบาดาลที่ขุดได้มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบน้ําประปาของหมู่บ้าน ได้แล้ว

ในช่วงบ่าย รอง ผบ.ทบ.ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการกักเก็บน้ํา ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร รวมทั้งตรวจดูระดับน้ำ ณ ปัจจุบันของพื้นที่แก้มลิงแม่น้ำพิจิตร อีกด้วย

ทั้งนี้ในห้วงการตรวจเยี่ยม รองผู้บัญชาการทหารบก ได้นําความห่วงใยของ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปชี้แจงให้กับประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ และยืนยันในนามกองทัพบก ที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีด ความสามารถ เพราะมีความตระหนักว่า ยุทโธปกรณ์ ที่กองทัพจัดหามานั้น ได้มาจากภาษีของประชาชน ดังนั้นในยามที่ประชาชนเดือดร้อน กองทัพต้องนํา ยุทโธปกรณ์เหล่านั้นมาช่วยเหลือประชาชน และรองผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวย้ํา จะดําเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ว่า “ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

กลับขึ้นด้านบน