กรมราชทัณฑ์ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ

กรมราชทัณฑ์ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ

กรมราชทัณฑ์ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ

รูปข่าว : กรมราชทัณฑ์ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ

กรมราชทัณฑ์ ไล่ออก-ให้ออกจากราชการ ข้าราชการที่กระทำผิดวินัย 10 คน ทั้งลักลอบนำยาเสพติดเข้าเรือนจำ ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 7 ก.พ.2563 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัยมีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย 10 คน ในจำนวนนี้มีมติไล่ออกจากราชการ 9 คน ส่วนอีก 1 คน ลงโทษให้ออกจากราชการ

โดยมีพฤติการณ์ต่างๆ ได้แก่ 1.ทุจริตต่อหน้าที่ราชการในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 2.ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ 3.ยื่นหนังสือลาออกแล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน 4.ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

5.และ 6.มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ 7.เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง 8.ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 9.เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานและกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น

ส่วนเจ้าหน้าที่โทษให้ออกจากราชการอีก 1 คน ว่าด้วยพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

กลับขึ้นด้านบน