นิด้าโพลระบุประชาชนส่วนใหญ่ค้านเปิดกาสิโน

นิด้าโพลระบุประชาชนส่วนใหญ่ค้านเปิดกาสิโน

นิด้าโพลระบุประชาชนส่วนใหญ่ค้านเปิดกาสิโน

รูปข่าว : นิด้าโพลระบุประชาชนส่วนใหญ่ค้านเปิดกาสิโน

นิด้าโพลระบุประชาชนส่วนใหญ่ค้านเปิดกาสิโน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.96 คัดค้านการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฏหมาย หวั่นมอมเมาคนให้ติดการพนันและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา

วันนี้ (21 มิ.ย. 2558) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ข้อเสนอตั้งบ่อนกาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐของกลุ่มสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกลุ่มหนึ่ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.96 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นอบายมุขที่ผิดกฏหมายและผิดศีลธรรม รวมทั้งมอมเมาให้คนติดการพนัน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและเกรงผลกระทบที่จะตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรมขณะที่ร้อยละ 37.04 ระบุว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เพราะประเทศไทยมีบ่อนที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วจึงควรทำให้ถูกกฎหมาย คนไทยจะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปเล่นการพนันนอกประเทศ ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศและเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดเก็บภาษี ขณะที่เพื่อนบ้านของไทยก็มีกาสิโนกันหมดแล้ว แม้ในบางประเทศที่เคร่งครัดทางศาสนา

ขณะที่ประชาชนอีกร้อยละ 8 ไม่ระบุความเห็น หรือ ไม่แน่ใจ ส่วนประชาชนที่เห็นด้วยกับข้อเสนอการตั้งบ่อนกาสิโน ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.51 เห็นควรอนุญาตให้เปิดบ่อนเสรีโดยรัฐเก็บค่าสัมปทานและภาษี รองลงมาร้อยละ 32.01 ระบุว่า ควรสร้างเป็นบ่อนกาสิโนระบบปิดที่เก็บค่าเข้าในอัตราสูงและตั้งอยู่ในศูนย์ประชุมนานาชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ร้อยละ 27.16 ระบุว่า ควรให้รัฐเป็นเจ้าของบ่อนกาสิโนเองทั้งหมด

นอกจากนี้ประชาชนซึ่งไม่เห็นด้วยกับการตั้งบ่อนกาสิโน เสนอแนวทางการแก้ปัญหาคนไทยเดินทางไปเล่นการพนันในบ่อนของประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.94 ระบุว่า ควรเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศในอัตราสูง รองลงมาร้อยละ 27.88 ระบุว่า ควรออกกฎหมายควบคุมนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เข้าบ่อนกาสิโนไม่ว่าที่ไหนในโลก และร้อยละ 20.48 ระบุว่า ควรควบคุมการนำเงินเข้าและออกนอกประเทศอย่างเข้มงวด การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,501 หน่วยตัวอย่าง


กลับขึ้นด้านบน