เตรียมเปลี่ยนหมายเลขรถเมล์ 108 เส้นทาง มั่นใจปชช.ไม่สับสน

เตรียมเปลี่ยนหมายเลขรถเมล์ 108 เส้นทาง มั่นใจปชช.ไม่สับสน

เตรียมเปลี่ยนหมายเลขรถเมล์ 108 เส้นทาง มั่นใจปชช.ไม่สับสน

รูปข่าว : เตรียมเปลี่ยนหมายเลขรถเมล์ 108 เส้นทาง มั่นใจปชช.ไม่สับสน

ผอ.ขสมก. ระบุ ขสมก.ได้รับการจัดสรรเส้นทางเดินรถ ใหม่ 108 เส้นทาง ตามแผนปฎิรูปใหม่ พร้อมเตรียมเปลี่ยนสายรถเมล์ใหม่ เบื้องต้นใช้เลข 3 ตัว ตามพื้นที่ 9 โซน มั่นใจประชาชนไม่สับสน

วันนี้ (13 ก.พ.2563) นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวถึงความคืบหน้าสำหรับแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก.ว่า นอกจากการใช้แนวทางในการจัดเช่ารถเมล์ทั้งหมดแล้ว ยังมีการปรับเส้นทางเดินรถใหม่ทั้งหมด

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกได้นำผลศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ซึ่งทำการศึกษาเส้นทางเดินรถมาหารือจนได้ข้อสรุป เบื้องต้นจะมีการจัดสรรเส้นทางเดินรถให้แก่ 108 เส้นทางจากปัจจุบันที่ ขสมก.มีเส้นทางเดินรถ 117 เส้นทางและอีก 40 เส้นทาง จะมีการจัดสรรให้รถร่วมบริการทำการเดินรถต่อไป 

 

ส่วนหมายเลขของสายรถเมล์ ขณะนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ส่งผลศึกษาวิธีการกำหนดสายรถเมล์ให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้กรมการขนส่งทางบกนำเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมของ คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง ต่อไป

เบื้องต้นจะมีการแบ่งพื้นที่โดยรอบเป็น 9 โซน โดยคำนึงถึงลักษณะพื้นที่เดินรถใน กทม.ที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าโดยเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องเส้นทางแล้วก็จะทำให้ทราบว่า ขสมก.จะต้องใช้รถจำนวนเท่าในในการวิ่งในระยะทางเท่าใดต่อวัน เพื่อไปทำรายละเอียดในการจัดเช่ารถต่อไปที่ชัดเจนต่อไป

วันนี้มันไม่มีหมวดหมู่ทั่วไปครับ ผมว่าเรามันถึงเวลาจัดการหมวดหมู่ เข้าใจว่าจะแบ่งเป็น 9 โซนคือหมายความว่าแต่ละโซนก็จะมีเบอร์นำหมวดของเขาอยู่ ผมว่าถ้าเรายังใช้อย่างเดิม เราจะบอกว่าอย่างเดิมเนี่ยมันคือการคุ้นชิน แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเรียงลำดับถูกต้องนะ

ด้านนายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ได้สรุปผลศึกษาเรื่องการกำหนดหมายเลขสายรถให้กรมการขนส่งทางบกไปแล้ว และทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอให้กรมการขนส่งทางบก นำเส้นทางใหม่เข้าเสนอให้คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมัติต่อตามขั้นตอนของกฎหมาย

สำหรับการกำหนดหมายเลขสายรถเมล์นั้น จะแบ่งออกเป็น 9 โซนโดยใช้สายรถเมล์เป็นเลข 3 หลักโดยเลขตัวหน้า จะเป็นตัวระบุถึงโซนรถ มี 1-9 เช่น รถเมล์ สาย 101 หมายถึงรถที่วิ่งในโซน 1

ส่วนที่มาของการแบ่งโซน เป็นการคำนึงถึงลักษณะกายภาพของพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล และการแบ่งส่วนการปกครองแต่ละเขตในพื้นที่ กทม. และใช้จุดตัดของระบบขนส่งหลัก คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อ และวงแหวนรัชดาภิเษก มาพิจารณาประกอบจนเป็นที่มาของ 9 โซน โซนละกี่เส้นทาง

พร้อมมั่นใจว่า การจัดเลขสายรถเมล์เป็นเลข 3 หลักเมื่อนำมาใช้ในระยะหนึ่ง ประชาชนก็จะไม่สับสน ต่างจากในอดีตที่มีการทดลองเดินรถโดยใช้เลขสายรถเมล์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษประกอบ ซึ่งมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยจากประชาชนจำนวนมาก

กลับขึ้นด้านบน