สหรัฐฯส่งกำลังพล 5,500 นาย ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

สหรัฐฯส่งกำลังพล 5,500 นาย ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

สหรัฐฯส่งกำลังพล 5,500 นาย ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

รูปข่าว : สหรัฐฯส่งกำลังพล 5,500 นาย ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

กองทัพไทย-สหรัฐฯ ยืนยันความพร้อมเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในวันที่ 25 ก.พ.นี้ โดยเป็นวงรอบการฝึกแบบ "Heavy Year" หรือการจัดกำลังขนาดใหญ่

​วันนี้ (14 ก.พ.2563) พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานการแถลงข่าวการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 และ นายไมเคิล ฮีธ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวที่กองบัญชาการกองทัพไทย ว่า การฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39 โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก 7 ประเทศ คือ  ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และอินเดีย ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติหรือ MPAT (Multinational Planning Augmentation Team) ที่ฝ่ายสหรัฐฯ เสนอ 10 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และฟิจิ

ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก ที่ฝ่ายไทยเสนอ จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน กัมพูชา อิสราเอล เยอรมนี สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ ยอดผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนมากกว่า 9,000 นาย ประกอบด้วย ไทย 3,750 นาย สหรัฐฯ 5,500 นาย สิงคโปร์ 47 นาย ญี่ปุ่น 142 นาย อินโดนีเซีย 50 นาย สาธารณรัฐเกาหลี 30 นาย มาเลเซีย 51 นาย จีน 32 นาย และอินเดีย 13 นาย

การฝึกเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธ์ร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ และเพื่อการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติสาหรับในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ​โดยในปีนี้เป็นการฝึกวงรอบปี Heavy Year หรือการจัดกำลังขนาดใหญ่ มีขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกภาคสนาม และกิจกรรมเสริม ​

สำหรับ​การฝึกปัญหาที่บังคับการ จัดขึ้นระหว่าง 24 ก.พ.ถึง 6 มี.ค.2563 โดย กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการกองกำลังผสมนานาชาติ ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมีพล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการกองกำลังผสมนานาชาติ​

การฝึกภาคสนาม ระหว่าง 24 ก.พ. ถึง 6 มี.ค.2563 ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก จัดกำลังจากฝ่ายไทย และสหรัฐฯ โดยมีการปฏิบัติในวันที่ 28 ก.พ.2563 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว จังหวัดชลบุรี​

การฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง จัดกำลังจากฝ่ายไทย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น โดยมีการปฏิบัติในวันที่ 29 ก.พ.2563 ณ ฝูงบิน 103 (เก่า) กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จ.ระยอง การฝึกกวาดล้างทุ่นระเบิดและการทำลาย (LMD) ระหว่างชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดฝ่ายสหรัฐและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) โดยมีการปฏิบัติในวันที่ 3 มี.ค.2563 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี บ้านภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว​​

​การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง จัดกำลังจากฝ่ายไทย สหรัฐฯ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น โดยมีการปฏิบัติในวันที่ 6 มี.ค.2563 ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ 3 อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือประชาชน 7 โครงการ การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย โครงการแพทย์ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมเสริม การสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายทหารชั้นนายพลหรือผู้แทนมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน 9 ประเทศ ในวันที่ 25 ก.พ.2563 ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้​ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทั้งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพมิตรประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ความชำนาญ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติการของกองกำลังผสมนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารไทยและมิตรประเทศกับประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลก

​สำหรับพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในปีนี้จะจัดขึ้น วันที่ 25 ก.พ.2563 โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นาย ไมเคิล ฮีธ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลเอก พอล เจ ลาคาเมรา ผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ"เมืองพิษณุโลก จ"พิษณุโลก พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต ของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักอีกด้วย

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน