ชงต่ออายุลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง จูงใจใช้บริการเพิ่ม

ชงต่ออายุลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง จูงใจใช้บริการเพิ่ม

ชงต่ออายุลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง จูงใจใช้บริการเพิ่ม

รูปข่าว : ชงต่ออายุลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง จูงใจใช้บริการเพิ่ม

กรมการขนส่งทางราง เตรียมเสนอลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง และลดค่าจอดบริเวณพื้นที่จอดรถ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้น

วันนี้ (15 ก.พ.2563) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า จะเน้นการจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมาตรการแรกคือการปรับลดราคา หลังจากได้ปรับลดราคาในช่วงออฟพีคของรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาแล้ว และพบว่ามีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 24 จึงได้หารือร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

เนื่องจากมาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาเพียง 3 เดือนว่าจะต่ออายุมาตรการหรือไม่ รวมถึงเสนอให้ปรับอัตราค่าที่จอดรถ ซึ่งปัจจุบันเฉพาะพื้นที่จอดรถของสายสีม่วง มีที่จอดรถประมาณ 4,923 คัน แต่พบว่า มีการจอดประมาณร้อยละ 19 เท่านั้น จึงเสนอให้ปรับลดราคาลงหรืออาจจะเป็นการให้จอดฟรี 

นอกจากนี้จะเสนอให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ทำตั๋วเดือน แต่ทาง BEM ขอประเมินก่อน เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดให้บริการครบลูปช่วงเตาปูน-ท่าพระ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 3 เดือน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางรางยังได้ประชุมสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชน (Market Sounding) ต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ในประเด็น การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ โดยใช้หลักการ “Thai First” คือ ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางราง ได้พิจารณาปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน 4 ปี (2563 – 2566) ในการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและแผนระยะ 6 ปี (2563 – 2568) สำหรับการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

 

กรมการขนส่งทางรยังเสนอให้ บีโอไอพิจารณาปรับเพิ่มพื้นที่การได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง นอกเหนือจาก จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) เพื่อให้อุตสาหกรรมระบบรางเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ส่วนแผนระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2563 – 2568) เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา โดย กรมการขนส่งทางราง จะรวบรวมความเห็นของภาคเอกชน เพื่อเสนอเป็นแนวการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ต่อกระทรวงคมนาคมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

กลับขึ้นด้านบน