ชาวนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รอรับผันน้ำแม่ปิง

ชาวนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รอรับผันน้ำแม่ปิง

ชาวนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รอรับผันน้ำแม่ปิง

รูปข่าว : ชาวนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รอรับผันน้ำแม่ปิง

ชาวนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รอรับผันน้ำแม่ปิง สถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงวิกฤตหลังชลประทานหยุดส่งน้ำ ทำให้ชาวนาในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจ.อ่างทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือชาวนา ขณะที่ชลประทานจ.นครสวรรค์ ปล่อยน้ำให้เกษตรกรใช้ 12 วัน หมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้ใช้น้ำเท่าเทียมกัน

วันที่ (21 มิ.ย. 2558) นาข้าวบางส่วนในจ.อ่างทอง อยู่ในสภาพยืนต้นตาย หล้งจากขาดแคลนน้ำมาล่อเลี้ยง ล่าสุดนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสำรวจชาวนาว่าพื้นที่ไหนยังไม่ได้ปลูกข้าวให้ชะลอการปลูก ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวแล้วแต่ขาดแคลนน้ำชลประทานจะผันน้ำไปบริเวณนั้น เพื่อให้ชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วได้รับผลกระทบน้อยลง

ส่วนที่ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก นาข้าวของชาวนากว่า 100 ไร่ ขาดเเคลนน้ำทำนาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง รวมทั้งไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่านในพื้นที่ทำให้ชาวนาที่หว่านข้าวไปแล้ว ต้นข้าวไม่งอกและตาย ที่จ.พิจิตร สวนส้มโอกว่า 200 ต้นของเกษตรกรในต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง เริ่มยืนต้นตายบางส่วนเพราะขาดน้ำมานานกว่า 6 เดือนแล้ว แม้ที่ผ่านมาชาวสวนจะพยายามหาน้ำทุกวิถีทางแต่ด้วยภัยแล้งที่รุนแรงจึงทำให้ต้นส้มบางส่วนเสียหาย ส่วนที่ จ.นครสวรรค์ ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำริมคลองชลประทานเพื่อสูบน้ำเข้านาหลังคณะกรรมการผู้ใช้น้ำและชลประทานจ.นครสวรรค์ มีข้อตกลงผันน้ำจากแม่น้ำปิง เพื่อปล่อยน้ำให้เกษตรกรใช้แต่ละพื้นที่ 12 วัน หมุนเวียนกันไปเพื่อให้ทุกคนได้ใช้น้ำเท่าเทียมกัน
 
ขณะที่นาข้าวของชาวนาในอ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ยืนต้นแห้งตายเพราะขาดน้ำจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้นาข้าวที่ชาวนา หว่านไว้ในช่วงต้นฤดูทำนาแห้งตายนายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เตือนชาวนาให้ชะลอการปลูกข้าวออกไปเป็นช่วงปลายเดือน ก.ค. หรือต้นเดือน ส.ค. เพื่อลดความเสี่ยงการขาดน้ำหล่อเลี้ยง ซึ่งขณะนี้มีนาข้าวได้รับความเสียหายจากภาวะภัยแล้งแล้วกว่า 200,000 ไร่ นกปากห่างลงมากินปลาและหอยภายในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หลังระดับน้ำในอ่างลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดชายหาดเป็นบริเวณกว้างยาวกว่า 3 กิโลเมตร และทำให้สัตว์น้ำเกยตื้นตายเป็นจำนวนมาก ส่วนสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในจ.อุบลราชธานีส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ 43 ของความจุอ่างซึ่งขณะนี้เขื่อนหยุดระบายน้ำเพื่อการเกษตร และไม่ให้กระทบกับการใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค


กลับขึ้นด้านบน