ร้อง กมธ.สิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ดันปัญหาคนไทยพลัดถิ่นที่มีคุณสมบัติ

ร้อง กมธ.สิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ดันปัญหาคนไทยพลัดถิ่นที่มีคุณสมบัติ

ร้อง กมธ.สิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ดันปัญหาคนไทยพลัดถิ่นที่มีคุณสมบัติ

รูปข่าว : ร้อง กมธ.สิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ดันปัญหาคนไทยพลัดถิ่นที่มีคุณสมบัติ

เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย จังหวัดพังงา ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อขอให้พลักดันปัญหาเรื่องคนไทยพลัดถิ่น

วันนี้ ( 17 ก.พ. 63)  นายบุญเสริม ประกอบปราณ และคณะทำงานเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย จังหวัดพังงา ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ช่วยพิจารณาผลักดันปัญหาเรื่องคนไทยพลัดถิ่นที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด  แต่ยังไม่ได้รับผลตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 รวมทั้งกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพราะถูกจำหน่ายรายการทางทะเบียน ขึ้นทะเบียนผิดหลงไม่มีเชื้อสายไทย รอการบันทึกรายการทางทะเบียน กลุ่มนักเรียนที่ไม่สามารถยื่นพิสูจน์กับพ่อแม่ได้ กลุ่มตกสำรวจ ซึ่งมีประเด็นที่ขอให้ผลักดัน ดังต่อไปนี้

          1) เร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นทุกกรณีที่มีนโยบายหรือมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว

          2) ออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีแก้ไขกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนในกลุ่มนักเรียนให้มีสิทธิ์ยื่นคำขอ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน