หน.ฝ่ายค้านฯ เปิดซักฟอก นายกฯ- รัฐมนตรี

หน.ฝ่ายค้านฯ เปิดซักฟอก นายกฯ- รัฐมนตรี

หน.ฝ่ายค้านฯ เปิดซักฟอก นายกฯ- รัฐมนตรี

รูปข่าว : หน.ฝ่ายค้านฯ เปิดซักฟอก นายกฯ- รัฐมนตรี

“สมพงษ์” หน.ฝ่ายค้านในสภาฯ เปิดชำแหละนายกฯ-รัฐมนตรี รวม 6 คน ในช่วงบ่ายวันนี้ ขณะที่ ชวน หลีกภัย เป็นประธานที่ประชุม

วันนี้ (24 ก.พ.2563) เวลา 13.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31 เป็นพิเศษ พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยฝ่ายค้านจะเริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นคนแรก

นายชวนแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ไม่อนุญาตให้อภิปรายในประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการบริหารราชการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำสั่งใด

“สมพงษ์” เปิดชำแหละนายกฯ-รัฐมนตรี

จากนั้น เวลา 13.45 น. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวถึงการอภิปราย 6 รัฐมนตรีคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

นายสมพงษ์กล่าวว่า เหตุผลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะเป็นผู้ไม่ยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ล้มล้างรัฐธรรมนูญ เข้าสู่อำนาจโดยมิชอบ และใช้อำนาจมิชอบละเมิดสิทธิเสรีภาพ มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู ก่นด่าเมื่อถูกซักถาม

ตั้งกลไกในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อตนเองและพวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประโยชน์ชาติโดยรวม บริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถ บกพร่องและผิดพลาด แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เรียกว่าเป็นยุคยุติธรรมหมดสภาพ บังคับใช้กฎหมายโดยเลือกปฏิบัติ ไม่เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ระบุนายกฯ ไม่มีความซื่อสัตย์-เสียสละ

นายสมพงษ์อภิปรายต่อว่า ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเสียสละ ไม่มีความรอบคอบการทำกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติและละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้อำนาจจขัดต่อรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนจริยธรรม

สร้างความขัดแย้งและไร้ประสิทธิภาพ ดูแลด้านเศรษฐกิจจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน เกิดสภาพรวยกระจุก จนกระจาย ให้ความสำคัญซื้ออาวุธมากกว่าเศรษฐกิจปากท้อง ล้มเหลวการแก้ปัญหาภาคใต้ หลอกลวงประชาชน ไม่ทำตามที่พรรคหาเสียงไว้

การบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ ส่งผลเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟู น้ำกำลังจะหมดเขื่อน มลพิษเต็มเมือง หากปล่อยให้บริหารจะเกิดความเสียหายจนประเทศถึงกับล่มจม

ซักฟอกประวิตร : ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

จากนั้น นายสมพงษ์กล่าวถึงเหตุผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

นายสมพงษ์กล่าวว่า เหตุผลอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เพราะบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด ล้มเหลว ขาดจริยธรรม มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่และฉ้อฉล แสวงหาประโยชน์ต่อตนเองและบริวาร กลั่นแกล้งข้าราชการประจำและองค์กรปกครองท้องถิ่น ปล่อยให้มีการทุจริต ละเว้นกฎหมาย

ส่วนเหตุผลอภิปรายไม่ไว้วางใจนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เพราะบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลว ขาดคุณธรรม ใช้อำนาจก้าวกายข้าราชการประจำ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเอื้อประโยชนย์บริษัทข้ามชาติ นำพาชาติเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ระบุ “ธรรมนัส” บริหารงานล้มเหลว-ไม่ซื่อสัตย์

ต่อมานายสมพงษ์เปิดเหตุผลอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่า เนื่องจากบริหารงานผิดพลาด ล้มเหลว ไม่มีความซื่อสัตย์ ปกป้องพวกของตัวเอง

ถือเป็นการอภิปรายที่มีความสำคัญที่ฝ่ายค้านจะใช้มาตรการสูงสุดในการตรวจสอบรัฐบาลบริหารแผ่นดิน ใช้อำนาจโดยมิชอบรวม 5 ประเด็น สร้างกติกาที่อ้างประชาธิปไตย แต่มีข้อกังหา การล้มเหลวในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ออกแบบและบังคับใช้เพื่อพวกตัวเองทำให้ประชาธิปไตยแปลงร่างเป็นหลักกู

นายสมพงษ์ระบุว่า การใช้คดีความเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งและทำลาย วันนี้สังคมเห็นว่ากำลังทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก และพวกท่านเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ ทำเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าของพวกตัวเอง

 

กลับขึ้นด้านบน