วงการทัวร์ป่วนลดราคาพาไปประเทศเสี่ยง-ร้องรัฐดูแล

วงการทัวร์ป่วนลดราคาพาไปประเทศเสี่ยง-ร้องรัฐดูแล

วงการทัวร์ป่วนลดราคาพาไปประเทศเสี่ยง-ร้องรัฐดูแล

รูปข่าว : วงการทัวร์ป่วนลดราคาพาไปประเทศเสี่ยง-ร้องรัฐดูแล

ผลกระทบการระบาดของไวรัสCOVID-19 ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจการบินทำให้ต้องปรับลดพนักงานไปจนถึงการเลิกจ้าง ผลดังกล่าวยังสะเทือนมาถึงธุรกิจทัวร์ที่ถูกบอกเลิกการเดินทางจำนวนมาก

ผลกระทบการระบาดของไวรัสCOVID-19 ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจการบินทำให้ต้องปรับลดพนักงานไปจนถึงการเลิกจ้าง ผลดังกล่าวยังสะเทือนมาถึงธุรกิจทัวร์ที่ถูกบอกเลิกการเดินทางจำนวนมากส่งผลให้เกิดการลดราคาแม้เป็นการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ผู้ประกอบการบางส่วนเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาประกาศห้ามเดินทางให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถขอเงินคืนจากสายการบินและนำมาจ่ายคืนลูกค้าได้

เมื่อพบปัญหาที่ลูกค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ขอยกเลิกและเลื่อนเดินทาง ทำให้บริษัททัวร์บางแห่งให้กลยุทธ์ที่เรียกว่า "ขายซ่อม" หรือขายทัวร์ให้ลูกค้าที่ไม่พร้อมเดินทางโดยลูกค้าจะได้เงินส่วนต่างคืน นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาลูกค้าทิ้งทัวร์ในขณะนี้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังเรียกร้องให้ภาครัฐหารือให้ชัดเจนกับสายการบินเพราะหากยังทำการบินในประเทศเสี่ยงทัวร์ก็ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เพราะจองที่นั่งล่วงหน้าแล้วการยกเลิกเดินทางจึงขึ้นอยู่กับลูกค้าฝ่ายเดียว

ทีมข่าวพบว่า มีบริษัททัวร์บางแห่งยังจัดทริปราคาถูก เชิญชวนลูกค้าเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ทั้งที่มีคำประกาศเตือนและขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทย นอกจากนี้บางบริษัทยืนยันให้ลูกค้าหาผู้เดินทางแทนหากตัวเองไม่พร้อมเดินทาง ซึ่ง น.ส.วันทนา แจงประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ระบุว่า ไม่ใช่หน้าที่ลูกค้าที่ต้องหาผู้เดินทางแทน ลูกค้ามีสิทธิที่จะแจ้งยกเลิกเดินทางกับบริษัททัวร์ได้และหากชำระเงินค่าบริการแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้เงินคืนจากผู้ประกอบการตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปี 2551

 

หากแจ้งยกเลิกเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางจะได้คืนเต็มจำนวนไม่น้อยกว่า 15 วัน ได้คืนครึ่งหนึ่ง แต่หากน้อยกว่า 15 วันจะไม่ได้รับเงินคืน แต่เงินคืนจะหักค่าบริการแล้ว เช่น ค่าวีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ค่าจองที่พัก

ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวเตรียมหารือผู้ประกอบการวันที่ 26 ก.พ.นี้ เพื่อหาทางออกการเยียวยา ลูกค้าที่จองทัวร์ล่วงหน้าแล้วไม่ได้เดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินคืน รวมทั้งขอความร่วมมือบริษัททัวร์ชะลอออกแพคเกจทัวร์ใหม่สำหรับประเทศกลุ่มเสี่ยงโรค

 

ขณะที่สายการบินหลายสายยอมเปิดให้คืนตั๋วโดยสาร ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนเส้นทางบินได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือ ขยายเวลาการเดินทางได้ เฉพาะกรณีที่สายการบินยกเลิกเที่ยวบินและอาจต้องชำระค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารที่เพิ่มขึ้นตามที่สายการบินกำหนด แต่สำหรับการเดินทางผ่านบริษัททัวร์ บางสายการบินอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้เช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

ยอดการเดินทางที่ลดลงทำให้บางสายการบินเริ่มใช้มาตรการเลย์ออฟ หรือปรับลดนักบินและลูกเรือ เช่น สายการบินนกแอร์ ได้เลิกจ้างนักบิน 4 คน โดยอ้างผลประกอบการขาดทุนและผลกระทบจากการระบาดของไวรัสCOVID-19 ทำให้ต้องปรับลดเที่ยวบิน ซึ่งวันพรุ่งนี้ (25 ก.พ.2563) คาดว่าจะมีคำชี้แจงอีกครั้งจากผู้บริหารสายการบิน

 

กลับขึ้นด้านบน