ลูกเรือสายการบิน Korean Air ของเกาหลีใต้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ลูกเรือสายการบิน Korean Air ของเกาหลีใต้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ลูกเรือสายการบิน Korean Air ของเกาหลีใต้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

รูปข่าว : ลูกเรือสายการบิน Korean Air ของเกาหลีใต้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ลูกเรือสายการบิน Korean Air สายการบินของเกาหลีใต้ 1 คน มีผลทดสอบเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นบวก โดย Korean Air ตัดสินใจปิดศูนย์ปฏิบัติการลูกเรือใกล้สนามบินนานาชาติอินชอนทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

วันนี้ (25 ก.พ.2563) สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า ลูกเรือคนหนึ่งของสายการบิน Korean Air มีผลทดสอบไวรัส COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นบวก โดยสายการบิน Korean Air ปิดสำนักงานใกล้กับสนามบินนานาชาติอินชอนที่ศูนย์ปฏิบัติการลูกเรือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส


ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) ได้เข้าดูแลลูกเรือคนดังกล่าว พร้อมนำตัวไปรักษา และยังไม่มีรายงานว่าลูกเรือคนดังกล่าวติดเชื้อจากที่ใด โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบประวัติย้อนหลังว่าลูกเรือคนนี้ให้บริการบนเที่ยวบินใดบ้าง ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในเกาหลีใต้ มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว 893 คน 

เกาหลีใต้ยกระดับเตือนภัย COVID-19 เป็นสีแดง

ขณะที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ออกประกาศเรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อในเกาหไต้แล้ว 893 คน และเสียชีวิตแล้ว 8 คน โดยเฉพาะในนครแดกูและพื้นที่โดยรอบในจังหวัดคยองซัง-เหนือ พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 72 คน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียมาตรการของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2563 รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ "ร้ายแรง"(สีแดง) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ Central Disaster and Safety Countermeasures Headquarters มีอำนาจหน้าที่กำกับและระดมกำลังหน่วยงานภาครัฐ และสามารถสั่งการดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมกิจกรรมชุมนุมและการใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น


2. รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีกำหนดให้นครแดกูและเขตช็องโด จังหวัดคยองซัง-เหนือ เป็น "เขตบริหารจัดการพิเศษ"
ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.2563 และขอให้ประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักอาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และหากมีไข้หรืออาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ให้ขอรับคำปรึษาที่หมายเลขโทรศัพท์ 1339 หรือสถานีอนามัย (보건소) ในพื้นที่และรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป และให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อนุญาตให้พนักงานหยุดพักผ่อนที่บ้านโดยไม่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ หากมีอาการป่วยที่ต้องสงสัย ทั้งนี้ ในเบื้องตัน รัฐบาลได้จัดเตรียมเตียงผู้ป่วยเพิ่ม 156 เตียงที่ Daesu Medical Center แaะ Keimyung University Dongsan Medical Center และมีแผนจะจัดเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอื่นๆ ในนครแดกูเพิ่มขึ้นอีก 453 เตียง และในเขตช็องโดและบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดคยองซัง-เหนือ ให้ได้รวมประมาณ 900 เตียง

3. กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกคำสั่งเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนเฉพาะทางทั่วประเทศออกไป 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 9 มี.ค.2563 และสำหรับสถาบันเอกชนอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการสัญจรของผู้ติดเชื้อ ขอให้พิจารณาปิดทำการ และขอให้นักเรียนและครูผู้สอนหยุดการเข้าทำการเรียนการสอน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถาบันต่างๆ

4.กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้ออกคำสั่งงดการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ และขยายเวลาการพำนักให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายและระยะการพำนักใกล้สิ้นสุดลงให้สามารถพำนักในเกาหลีได้ถึงวันที่ 29 เมย.2563 โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการพำนัก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ ทั้งนี้ สำหรับการตรวจลงตราบางประภท อาทิ E-9 E-10 ซึ่งกระทรวงยุติธรรมไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติ ขอให้พยายามใช้วิธีการยื่นเอกสารออนไลน์หรือมอบอำนาจให้นายจ้างช่วยดำเนินการ

ภาพ :

ภาพ : "AFP PHOTO / DAEGU METROPOLITAN CITY NAMGU"

 

5.เทศบาลกรุงโซล

5.1 สั่งห้ามการจัดการชุมนุม ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมการชุมนุมช่วงสุดสัปดาห์บริเวณจัตุรัสกรุงโซล จัตุรัสซองเก และจตุรัสควางฮวามุน โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับคนละ 3 ล้านวอน

5.2 เปิดสถานีอนามัยให้บริการ 24 ชั่งโมง จำนวน 25 แห่ง ในพื้นที่ 25 เขตในกรุงโซล ดังมีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ตาม http://news.seoul.go.kr/wefare/archives/512617 และสามารถขอรับการตรวจโรค COVD- 19 ได้ที่โรงพยาบาลดังมีรายชื่อตาม http://news.seoul.go.kr/velfare/archives/512553

5.3 กำหนดให้ Seoul Medical Center และ SNU Boramae Medical Center เป็น "สถานที่ตรวจสำหรับเด็กโดยเฉพาะ" และกำหนดให้ Seou Medical Center และ Seoul Metropoltan Seonam Hospital เป็น "โรงพยาบาลควบคุมโรคระบาด (รองรับผู้ติดโรค COVD-19)" โดยได้จัดเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้ว 413 เตียง และมีแผนที่จะจัดหาเตียงผู้ป่วยเพิ่มอีกกว่า 900 เตียง

5.4 มีคำสั่งปิดสถานสงเคราะห์ต่างๆ เช่น บ้านพักคนชรา ศูนย์วัฒนธรรมและกีฬา และให้ข้าราชการของเทศบาลกรุงโซล ร้อยละ 70 เข้าทำงานตั้งแต่ 10.00 น.และเลิกงานเวลา 19.00 น. เพื่อลงความแออัดในชั่วโมงเร่งด่วน และอาจขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนต่อไป

5.5 จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในกรุงโซลเป็นประจำทุกวัน เวลา 11.00 น. และเวลา 15.00 น. เพื่อสื่อสารกับประชาชน และให้ข้อมูลอย่างโปร่งไสรวมถึงให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http:/www.seoul.go.kr/coronaV/cleanzone.do ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเคร่งครัด รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือมีกิจกรรมการชุมนุมของคนจำนวนมาก ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะอาด ใช้ช้อนกลาง และสวมใส่หน้ากากเมื่อมีความจำป็นต้องออกไปในพื้นที่สาธารณะ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีอาการไอ จาม มีไข้ หรือมีความผิดปกติบริเวณทางเดินหายใจ ขอให้รับคำปรึกษาเบื้องต้น จากกรมควบคุมโรคสาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1339 หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1345 ต่อ 0"5 

 

กลับขึ้นด้านบน