ห้ามปกปิด! ทอ.เฝ้าระวังหลังพบ 2 ผู้ป่วย COVID-19 ย่านดอนเมือง

ห้ามปกปิด! ทอ.เฝ้าระวังหลังพบ 2 ผู้ป่วย COVID-19 ย่านดอนเมือง

ห้ามปกปิด! ทอ.เฝ้าระวังหลังพบ 2 ผู้ป่วย COVID-19 ย่านดอนเมือง

รูปข่าว : ห้ามปกปิด! ทอ.เฝ้าระวังหลังพบ 2 ผู้ป่วย COVID-19 ย่านดอนเมือง

"ดอนเมือง"ผวาหนัก หลังโรงพยาบาลเอกชน ยืนยันผู้ป่วยชายไทยในครอบครัว กลับจากเที่ยวญี่ปุ่นป่วย COVID-19 แต่ปกปิดข้อมูล ทำให้การวินิจฉัยล่าช้า ด้านกองทัพอากาศ ทำหนังสือแจ้งกำลังพลต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน ส่วนธนาคารธนชาติดอนเมืองปิด 3 วัน

วันนี้ (26 ก.พ.2563) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ล่าสุดโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้ออกแถลงการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล บี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้ป่วยชายไทยมาด้วยอาการ ไข้ ไอ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ และให้รักษาตัวในโรงพยาบาล 

ต่อมาเช้าวันที่ 24ก.พ.ที่ผ่านมา แพทย์อายุรกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ได้เข้าตรวจอาการผู้ป่วยและสอบถามประวัติการเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง ผู้ป่วยปฏิเสธ ช่วงสาย ผู้ป่วยได้เปิดเผยประวัติว่าได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

เมื่อผู้ป่วยแจ้งประวัติ โรงพยาบาลฯ ได้ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ซึ่งได้ระบุว่าผู้ปวยรายนี้เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง และย้ายผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในห้องความดันลบ และส่งตรวจ PCR for COVID-19 ทันที

ช่วงค่ำของวันที่  24 ก.พ.ที่ผ่านมา ผลตรวจ PCR เบื้องต้น พบเชื้อ COVID-19  โรงพยาบาลได้แจ้ง สปคม. ทันที

ตรวจแพทย์-พยาบาล-จนท.30 คน

ปัจจุบันผู้ป่วยได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐ เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันจากการที่ผู้ป่วยปกปิด และปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 30 คน ซึ่งโรงพยาบาลฯร่วมกับ สปคม.ดำเนินการดังนี้

  • บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยทุกคน ได้รับการตรวจ PCR for COVID-19 และตรวจเลือดเพื่อหา Antibody ของ Virus เบื้องต้น ผลตรวจ PCR for COVID -19 ของบุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นลบ คือไม่พบเชื้อไวรัส แต่ยังต้องตรวจซ้ำในช่วงเวลา 7-14 วัน
  • ให้บุคลากรดังกล่าวหยุดงาน สังเกตอาการที่บ้าน และปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
  •  ทำการ Deep Clean ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเบื้องต้น ผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลทั้ง 30 คน ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส 

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน แจ้งประวัติที่เป็นความจริงเพื่อเข้าสู่กระบวนการการคัดกรอง การวินิจฉัย การแยกโรคตามมาตรฐาน 

ทอ.ทำหนังสือแจ้งกำลังพลสวมหน้ากากอนามัย 

ด้าน พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า หลังพบมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ดอนเมือง เป็นครอบครัวที่กลับจากเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ได้ทำหนังสือคำสั่งด่วนหนังสือให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ แจ้งให้กำลังพล ทอ.ทุกนายปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้จากการที่กระทรวงสาธารณสุขพบ พบว่ามี 2 ผู้ป่วยที่เข้าข่ายติด Covid19 ที่กลับจากญี่ปุ่น เป็นครอบครัวเดียวกัน ที่เป็นการติดเชื้อจากนอกประเทศ เข้ารักษาตัว ที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่สะพานใหม่-ดอนเมือง โดยกรมข่าวทหารอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ กำชับให้กำลังพลต้องสวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาด ด้วยการล้างมือบ่อยครั้ง และแจ้งเตือนบุคคลใกล้ชิดและครอบครัว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีคำแนะนำกำลังพลเช่นเดียวกันคือ การไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง ทอ.ที่จะลาเพื่อเดินทางไปยัง หรือว่าผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อCovid -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด จนกว่าจะพ้นระยะการยกระดับ การแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางระดับ 3 และไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง ทอ.ที่จะลาเพื่อเดินทางไปยัง หรือว่าผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 

ธนาคารธนชาติดอนเมือง ปิดสาขา 3 วัน

ขณะเดียวกันทาง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่มีการพบว่าบิดาของพนักงาน สาขาดอนเมือง ธนาคารธนชาตมีการติดเชื่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
โดยในเบื้องต้นพบว่า บิดาของพนักงานดังกล่าวเพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 20 ก.พ.นี้ ต่อมาวันที่ 24 ก.พ.นี้ มีอาการป่วย จึงได้ไปพบแพทย์และพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารธนชาตได้มีการจัดประชุมเพื่อปฏิบัติตามแผน BCP ที่ได้มีการกำหนดไว้ และในเบื้องต้นได้ให้สาขาปิดทำการ 3 วันนับตั้งแต่วันนี้ และจะมีการ Big cleaning และอบโอโซนเพื่อทำให้พื้นที่สาขาปลอดเชื้อ รวมถึงให้พนักงานทุกราย เข้ารับการตรวจจากแพทย์ และเฝ้าดูอาการต่อไป อย่างไรก็ตามทางทีม BCP จะได้มีการรายงานให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการดำเนินการและรายละเอียด

ขณะที่มีตั้งข้อสังเกตประเด็นการปกปิดข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเสีี่ยงและทำให้เกิดการป่วยขึ้น โดย หมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความว่า ผู้ป่วยคนนึงไปเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่ยอมบอกหมอ สุดท้ายก็ติดเชื้อ COVID-19 จริงๆ

ที่นี้บุคลากรทางการแพทย์ และผู่ป่วยคนอื่นๆก็เสี่ยงไปกับคุณด้วยสิ บอกความจริงไปสิคร้าบ จะได้กักกัน ป้องกันได้ทัน ชีวิตคนอื่นก็มีค่าเหมือนกัน ดีนะที่ตอนนี้ยังไม่มีใครติดเชื้อ ไปเที่ยว ต้องบอกความจริง!!! อย่าโกหกหมอนะครับ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีใต้ป่วย COVID-19 ทะลุ 1,146 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน