กทม.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บ้านผู้ป่วยใหม่ 3 คน

กทม.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บ้านผู้ป่วยใหม่ 3 คน

กทม.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บ้านผู้ป่วยใหม่ 3 คน

รูปข่าว : กทม.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บ้านผู้ป่วยใหม่ 3 คน

กทม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วยใหม่ 3 คนในเขตดอนเมือง และบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียงและทางสาธารณะในระยะ 50 เมตร

วันนี้ (27 ก.พ.2563) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ 3 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยผู้ป่วย 1 คน เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง ในวันนี้ (27 ก.พ.) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยสำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วย

 

ให้ความรู้-แนะนำเกี่ยวกับเชื้อ

นอกจากนี้ ยังฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และทางสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตดอนเมือง และศูนย์สาธารณสุข 60 เข้าประเมินคัดกรองทางจิตวิทยาให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี

 

เผยขั้นตอน หลังพบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วยค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโดยดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ความรู้ และทำการฆ่าเชื้อเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี สำนักอนามัย กทม.ได้รายงานข้อมูลผู้ป่วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองว่า ปู่ของผู้ป่วยอายุ 65 ปี เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 เริ่มมีอาการป่วย วันที่ 23 ก.พ. ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 24 ก.พ. ได้รับการวินิจฉัย COVID-19 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.

 

 

หลังจากนั้นทางกรมควบคุมโรคได้ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ประกอบด้วย ย่า พ่อ แม่ และหลาน 2 คน (ผู้ป่วยเป็นหลานคนโต) ผลการตรวจพบย่ากับหลานคนโตติดเชื้อ COVID-19 (ปู่ ย่า หลานคนโต) ได้รับไว้ในโรงพยาบาล ส่วนพ่อ แม่ และหลานคนเล็กผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ COVID-19

"ห้องผู้ป่วย" ปิดเรียน 14 วัน

 

ในวันที่ 26 ก.พ.2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคลงสอบสวน ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พบผู้สัมผัส 59 คน เสี่ยงสูง 55 คน เสี่ยงต่ำ 4 คน ครู 16 คน นักเรียน 36 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ 55 คน หลังจากนั้นกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียน ทางโรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 5 วัน ยกเว้นห้องผู้ป่วยให้ปิด 14 วัน

 

กลับขึ้นด้านบน