กรมการท่องเที่ยว เตรียมแผนรับมือ COVID-19

กรมการท่องเที่ยว เตรียมแผนรับมือ COVID-19

กรมการท่องเที่ยว เตรียมแผนรับมือ COVID-19

รูปข่าว : กรมการท่องเที่ยว เตรียมแผนรับมือ COVID-19

กรมการท่องเที่ยวพร้อมหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการสายการบิน ต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้(27 ก.พ.2563) นายธวีศักดิ์ วานิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สายการบิน และผู้ประกอบการบริษัททัวร์ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก อย่างเช่น ธุรกิจสายการบินต่างๆ และผู้ประกอบการบริษัททัวร์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ จึงได้มีการขอยกเลิกเที่ยวบิน และยกเลิกทัวร์ที่ได้มีการจองเอาไว้ ในการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง

 


จากการประชุมในวันนี้ ได้ข้อสรุปร่วมกันในการแก้ปัญหา เป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะเร่งด่วนหากนักท่องเที่ยวต้องการยกเลิกเที่ยวบิน และยกเลิกทัวร์ในประเทศต่างๆ ทางสายการบิน และผู้ประกอบการต้องคืนเงินให้กับลูกทัวร์ทั้งหมด แต่หากมีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน ที่คิดเป็นค่าใช้จ่าย ก็จะต้องพิจารณาไปตามรายละเอียด และต้องชี้แจงต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวให้เข้าใจตรงกันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 


นอกจากนี้ทางกรมการท่องเที่ยว บอกว่า หลังจากนี้ทางกรมการท่องเที่ยว จะทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน นักท่องเที่ยว อีกครั้ง ส่วนในระยะยาวหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดีขึ้นทางกรมการท่องเที่ยวจะต้องมีการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุน มาสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มธรุกิจต่อไปด้วย

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน