"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบปมซื้อตัว ส.ส. 23 ล้านบาท

"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบปมซื้อตัว ส.ส. 23 ล้านบาท

"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบปมซื้อตัว ส.ส. 23 ล้านบาท

รูปข่าว : "ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต.สอบปมซื้อตัว ส.ส. 23 ล้านบาท

ศรีสุวรรณ จรรยา ร้อง กกต.ไต่สวนและสอบสวน เพื่อเอาผิดกรณีเสนอซื้อตัว ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ 23 ล้านบาท

วันนี้ (28 ก.พ.2563) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อไต่สวน สอบสวน และเอาผิดพรรคการเมืองและหรือผู้ที่กระทำการกรณี ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ เปิดหลักฐานอ้างคลิปเสียงการเสนอการซื้อตัว ส.ส. คนละ 23 ล้านบาท

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้าข่ายกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตาม ม.92(2) และ (3) แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งอาจทำให้พรรคการเมืองที่มีการกระทำดังกล่าว ถึงขั้นสิ้นสุดการเป็นพรรคการเมืองได้


เป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าไปทั่วโลก พฤติการณ์ดังกล่าวของ ส.ส.และพรรคการเมือง ประหนึ่งคล้ายกับโสเภณีทางการเมือง ที่ไร้อุดมการณ์ ซึ่งจะส่งผลเสียไปทั้งระบบรัฐสภา

ทั้งนี้ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 30 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิก เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก และ มาตรา 31 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 109 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 5 ปี

กลับขึ้นด้านบน