นายกฯ มอบนโยบายจัดการน้ำรับมือฝนทิ้งช่วง

นายกฯ มอบนโยบายจัดการน้ำรับมือฝนทิ้งช่วง

นายกฯ มอบนโยบายจัดการน้ำรับมือฝนทิ้งช่วง

รูปข่าว : นายกฯ มอบนโยบายจัดการน้ำรับมือฝนทิ้งช่วง

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายจัดการภัยแล้งรับมือวิกฤตฝนทิ้งช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. พร้อมเร่งรัดเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563 แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ

วันนี้ (2 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจากฝนทิ้งช่วง ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาก รวมทั้งฝนตกท้ายพื้นที่กักเก็บน้ำที่มีอยู่เดิม อีกทั้งการคาดการณ์ปริมาณฝนรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.2563 เกือบทุกภาคของประเทศ “ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ” 3-5 เปอร์เซ็นต์

เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำ "ใน-นอกเขต กปภ."

ในการมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2562 จำนวน 144 โครงการ โดยใช้งบกลางเพิ่มเติมปี 2562 ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้อีก 28.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับประโยชน์กว่า 85,000 ครัวเรือน

ครม.ยังได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 เพิ่มเติมอีกจำนวน 2,041 โครงการ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุปโภคบริโภคในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ แบ่งออกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 22 จังหวัด จำนวน 50 โครงการ เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน การวางท่อน้ำดิบ และสถานีสูบน้ำ และพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 37 จังหวัด สนับสนุนสถานพยาบาล 7 แห่ง จำนวน 1,991 โครงการ

ขีดเส้น 1,320 โครงการแล้วเสร็จใน มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ จากแนวโน้มฝนอาจจะทิ้งช่วงในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2563 รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการจัดทำแหล่งเก็บน้ำ เพื่อเก็กกักน้ำในฤดูฝนนี้ โดยมอบให้หน่วยงานตรวจสอบแผนงาน 1,320 โครงการ ที่มีความพร้อม และสามารถดำเนินการได้ทันที โดยต้องแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ คาดว่าจะเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 276 ล้านลูกบาศก์เมตร

พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการแหล่งเก็บน้ำในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การขุดลอก หรือซ่อมแซมแหล่งน้ำเดิม ขุดสระน้ำ หรือแหล่งเก็บน้ำเพิ่ม และฝายชะลอน้ำอีกกว่า 7,100 โครงการ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักได้ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร

กลับขึ้นด้านบน