สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ยังไม่พบCOVID-19 ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ยังไม่พบCOVID-19 ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ยังไม่พบCOVID-19 ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ

รูปข่าว : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ยังไม่พบCOVID-19 ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย แจ้งสถานการณ์การระบาดของไวรัสCOVID-19 เผยยังไม่พบการระบาดของโรคในรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ และยังไม่มีมาตรการห้ามคนไทยเข้าอินเดีย หรือ ห้ามคนอินเดียเดินทางมาไทย

วันนี้ (2 มี.ค.2563) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย แจ้งสถานการณ์การระบาดของไวรัสCOVID-19 ระบุ ยังไม่พบการระบาดของโรคในรัฐเบงกอลตะวันตก รัฐพิหาร รัฐโอดิศา รัฐฌารขัณฑ์ รัฐฉัตตีสครห์ และดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ทั้งนี้ทางการอินเดียไม่มีมาตรการห้ามคนไทยเดินทางเข้าประเทศและไม่มีการแนะนำให้ชาวอินเดียหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศไทยแต่อย่างใด แต่มีมาตรการคัดกรองเข้มงวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

เรื่อง สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ขอแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ดังนี้

1.ปัจจุบัน ไม่พบการระบาดของโรคปอดอักเสบฯ ในรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ (รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐพิหาร รัฐโอดิศา รัฐฌารขัณฑ์ รัฐฉัตตีสครห์ และดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์)

2.ปัจจุบัน ทางการอินเดียไม่มีมาตรการห้ามคนไทยเดินทางเข้าประเทศอินเดีย และไม่มีการแนะนำให้ชาวอินเดียหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางการอินเดียกำหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศไทย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และเนปาล ทั้งนี้ หากพบกรณีต้องสงสัย เจ้าหน้าที่การแพทย์ที่ท่าอากาศยานจะเชิญบุคคลดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดเพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และจะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลต่อเมื่อทราบผลการตรวจ ว่าไม่พบเชื้อไวรัสฯ

3. ข้อแนะนำสำหรับคนไทย

- ขอให้เลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

- หมั่นสำรวจและสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ภายในเวลา 14 วัน หลังจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้สวมหน้ากากและควรรีบไปพบแพทย์ โดยสามารถติดต่อ helpline ของหน่วยงานอินเดียได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ +91-11-23978046 หรือทางอีเมล ncov2019@gmail.com

- ใช้ความระมัดระวังขณะอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีฝูงชนหนาแน่น ควรปิดปากขณะไอหรือจาม และควรล้างมือสม่ำเสมอโดยใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

4. ขอให้คนไทยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการอินเดียและสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข hotline ของสถานกงสุลใหญ่ฯ +91 9830 260 382 หรืออีเมล thaiconsular.ccu@gmail.com

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

2 มีนาคม 2563

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน