เปิดบัญชี 36 รมต. ใครจ่ายเท่าไหร่ ในกองทุน COVID -19

เปิดบัญชี 36 รมต. ใครจ่ายเท่าไหร่ ในกองทุน COVID -19

เปิดบัญชี 36 รมต. ใครจ่ายเท่าไหร่ ในกองทุน COVID -19

รูปข่าว : เปิดบัญชี 36 รมต. ใครจ่ายเท่าไหร่ ในกองทุน COVID -19

เปิดเงินเดือน 36 คณะรัฐมนตรี 38 ตำแหน่งในรัฐบาล "ประยุทธ์ 2" หากทุกคนเสียสละเงินเดือน“กองทุนสมทบเพื่อป้องกัน COVID-19” เบื้องต้นเงินก้อนแรกจะมีจำนวน 4,515,680 บาท

วันนี้ (4 มี.ค.2563) หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยยังเห็นชอบจัดตั้ง “กองทุนสมทบเพื่อป้องกัน COVID-19” โดยระดมทุนก้อนแรกจากเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อใช้เป็นต้นทุนจัดหาสิ่งจำเป็นเพื่อรองรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

จากการตรวจข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556 พบว่า เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา มีดังนี้ 

  • นายกรัฐมนตรี รายรับรวมเดือนละ 125,590 บาท
  • รองนายกรัฐมนตรี รายรับรวมเดือนละ 119,920 บาท
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวง / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รายรับรวมเดือนละ 115,740 บาท
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รายรับรวมเดือนละ 113,560 บาท
  • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 81,700 บาท
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 62,600 บาท
  • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 44,100

โดยรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ มีทั้งหมด 36 คนรวม 38 ตำแหน่ง ดังนั้นหากลองคำนวณตัวเลขจากเงินเดือนของทุกคนเท่ากับเงินใน “กองทุนสมทบเพื่อป้องกัน COVID-19" ก้อนแรกจะมีจำนวน 4,515680 บาท

ก่อนหน้านี้ผู้นำสิงคโปร์ นำโดย เฮง สวี คีต ได้ประกาศสละเงินเดือนของคณะรัฐมนตรี และผู้มีตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน จะถูกลดค่าใช้จ่าย 1 เดือน รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสจะถูกลดค่าจ้างครึ่งเดือน เพื่อนำเงินไปตอบแทนเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่บางรายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมเป็นแนวหน้าสู้กับCOVID-19

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมต.เสียสละเงินเดือน 1 เดือน ตั้งกองทุนสู้ COVID-19

ล่ามไทยในเกาหลีใต้แจงคนไทยขอกลับบ้าน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน