มอบปฏิทินไม่ใช้แล้ว ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มอบปฏิทินไม่ใช้แล้ว ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มอบปฏิทินไม่ใช้แล้ว ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

รูปข่าว : มอบปฏิทินไม่ใช้แล้ว ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ “ปฏิทินเก่าให้เรานะ” เพื่อจัดมอบปฏิทินไม่ใช้แล้ว ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำหนังสืออักษรเบรลล์ ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

วันนี้(4 มี.ค 2563 ) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัทเอกชน นำปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำหนังสื่ออักษรเบรลล์ ใช้ในสื่อการเรียนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 


นายนพดล สงครามรอด ที่ปรึกษางานกิจการพิเศษ บริษัทกรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชน ที่นำปฏิทินที่ใช้แล้วของพนักงานบริษัท   มามอบให้กับมูลนิธิ เพื่อหวังช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสายตา ได้มีหนังสือเบรลล์เพียงพอต่อความต้องการในการเรียน ทั้งนี้ได้ร่วมทำกิจกรรม ตัดปฏิทินเพื่อแยกส่วนนำไปจัดทำอักษรเบรล์ลอีกด้วย

 


นางสุจิตรา ติกวัฒนานนท์ ผู้จัดการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมัคร มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า นอกจากนำปฏิทินไปทำเป็นอักษรเบรลล์แล้ว ยังสามารถนำมาดัดแปลงอย่างสร้างสรรค์ทำเกมส์โดมิโน , ตัวต่อทายคำ ,บัตรคำ เพื่อสร้างเสริมทักษะทางสมองและจินตนาการ

 


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีนักเรียนบกพร่องทางสายตาเกือบ 200 คน โดยแบ่งไปเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่นๆและโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

หากประสงค์ต้องการบริจาคปฏิทินที่ใช้แล้ว เพื่อเป็นสื่อในการเรียน สามารถบริจาคได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เลขที่ 420 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หรือที่  www.blind.or.th  

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน