จีนสร้างเมืองใหม่ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จีนสร้างเมืองใหม่ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จีนสร้างเมืองใหม่ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปข่าว : จีนสร้างเมืองใหม่ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ถนนอาร์ 3 เอเส้นทางการค้าระหว่างไทย ลาว และจีน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะใน สปป.ลาว นอกจากการลงทุนด้านเกษตรแปลงใหญ่ ยังสร้างเมืองขนาดใหญ่ ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย อีกแห่งเพื่อรองรับการขนส่งและการท่องเที่ยวของกลุ่มทุนจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทไห่เฉิงกรุ๊ป คือเอกชนจีนที่ได้รับสัมปทานจากทางรัฐบาลที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เก้าจวง ในเมืองเชียงรุ้ง จังหวัดสิบสองปันนา ได้รับการสนับสนุนจาดรัฐบาลกลางจีนให้ลงทุนสร้างเมืองใหม่บนเส้นทางถนนอาร์ 3 เอ เริ่มจากเมืองเชียงรุ้ง ถึงบ่อหาน เมืองล่าในจีน

 

(ภาพ : เมืองใหม่ อ.เมืองล่า ห่างจากด่านบ่อหาน ประมาณ 40 กม.เป็นโครงการสนับสนุนกรเป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกของอนุภูมิภาคนี้ของเมืองบ่อหาน )


เมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ติดกับพรมแดนจีน เป็นอีกเมืองที่บริษัทไห่เฉิงกรุ๊ป นักลงทุนจีนได้เช่าพื้นที่ระยะยาวในลงทุนสร้างเมืองพักตากอากาศขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า และศูนย์กลางด้านการขนส่งครบวงจร ตามถนนอาร์สามเอ

 

(ภาพ : แบบจำลองเมืองใหม่บริเวณบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว)

 

เมื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเมืองเมืองบ่อเต็น มีการเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าและอาคารต่างๆบริเวณพื้นที่เขตเศษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับรถไฟฟ้าที่จะเปิดใช้งานในปีหน้า

 

(ภาพ : บริเวณด่านบ่อเต็น สปป.ลาว เป็นจุดแรกที่รถไฟฟ้าจากจีนเข้าสู่ สปป.ลาวสู่นครหลวงเวียงจันทน์ )

 

เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นอีกหมุดหมายการลงทุนของทุนจีน บริษัทเดียวกันที่ลงทุนสร้างเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น ได้มีการลงทุนสร้างเมืองใหม่อีกแห่งเชิงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 ที่เมืองห้วยทราย ตรงข้ามพรมแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อสำรวจการก่อสร้างเมืองล่าสุดเริ่มมีการก่อสร้างโรงแรมตึกแฝด และศูนย์การค้า อนาคตปลายสุดท้ายถนนอาร์สามเอบรเวณนี้ จะมีนักท่องเที่ยวจีน และนักลงทุนเข้ามาในเมืองใหม่จำนวนมาก

 

(ภาพ :จำลองเมืองตากอากาศครบวงจร และศูนย์กลางโลจิสติก เชิงสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว)

 

ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้อำนวยการศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองว่าลักษณะการลงทุนของบริษัทเอกชนจีน รูปแบบการลงทุนจะเริ่มจากการลงทุนด้านการขนส่ง และเน้นสร้างเมืองท่องเที่ยวตากอากาศขึ้นใหม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างครัน ถือว่าเป็นนโยบายหลักของจีนที่เน้นส่งเสริมการลงทุน เชื่อมต่อกับมณฑลยูนนานเพราะไม่มีทางออกทางทะเล และพื้นที่ใกล้ที่สุดและมีศักยภาพ คือ ลาว เมียนมา จึงส่งเสริมสร้างให้เป็นประตูการค้าเชื่อมระหว่างเอเซียใต้ และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และแรงงานสามารถตอบโจทย์การลงทุน ดังนั้นจึงเห็นการลงทุนการเพาะปลูกขนาดใหญ่ มีเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้ากับจีนให้กับประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของทุนจีนเข้าสู่มณฑลยูนนานผ่านถนนอาร์ 3 เอ

 

(ภาพ : เส้นทางขนส่งถนนอาร์สามเอ ที่จะเชื่อมการขนส่งสินค้ารถไฟฟ้าของจีน )

 

ด้านความเคลื่อนไหวการลงทุนด้านอำเภอเชียงของ นายธนิสร กระฎมพร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ระบุว่า นับตั้งแต่มีการเปิดถนนมาอาร์สามเอ และสะพานในช่วงแรกอาจมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนซื้อที่เก็บไว้ แต่หลังเปิดสะพานการขนส่งไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย จึงยังไม่เห็นการลงทุนทั้งขนาดใหญ่ ส่วนการลงทุนของทุนไทยในฝั่ง สปป.ลาว ล่าสุดทางการแขวงบ่อแก้วก็หันไปร่วมกับทุนจีนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่แล้ว

 

รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ยังระบุว่าหลังการเข้ามาลงทุนของทุนจีน สร้างเมืองใหม่ที่เมืองต้นผึ้ง สามเหลี่ยมทองคำ ห่างจากเมืองห้วยทรายประมาณ 60 กิโลเมตร ทำให้มีชาวจีนเข้ามาลงทุนจำนวนมาก และขยายการลงทุนมาในพื้นที่เมืองห้วยทรายปัจจุบัน มีการขยายตัวของการลงทุนจากกลุ่มทุนจีน อาคาร บ้านเมืองเริ่มมีความเจริญมากขึ้น มีโรงแรมขนาดใหญ่ และบ้านพักอาศัย อาคารที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเริ่มมีการก่อสร้างทางด่วนจากพรมแดนจีนมาที่เมืองห้วยทราย ซึ่งจะทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นใช้เวลาเพียง 1.30 ชั่วโมง

 

(ภาพ : ศูนย์การค้า และการลงทุนขนาดใหญ่ในเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ของกลุ่มทุนจีน )

 

ในอนาคตรูปแบบการค้า และการท่องเที่ยวบริเวณเชียงของ และห้วยทราย อาจเปลี่ยนไป หลังจากทางด่วน และรถไฟฟ้าจีนแล้วเสร็จในปีหน้า ผู้อำนวยการศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า อิทธิพลการค้าของจีนที่มีใน สปป.ลาวที่เชื่อมทั้งการขนส่ง และการท่องเที่ยว โดยทุนจีนจะใช้กลุ่มทุนจีนเองดึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น ส่วน อ.เชียงของ ปัจจุบันแม้เป็นประตูนำเข้าและส่งออกผัก ผลไม้ที่สำคัญระหว่างไทยกับประเทศจีน แต่อนาคตจีนสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่เมืองบ่อหาน ส่วนศูนย์กลายกระจายสินค้าของไทยอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นเชียงของต้องปรับบทบาทตัวเองให้กับการลงทุนของจีน เพราะด่านบ่อหาน รัฐบาลกลางจีนกำหนดให้เป็นด่านกลุ่มสินค้าประเภทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce อ.เชียงของอาจต้องวางบทบาทตัวเองเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าอีคอมเมิร์ซ เพื่อเป็นฮับสินค้าในไทย และอาเซียน ทั้งระบบการขนส่ง และการตรวจทางศุลกากรจะใช้ระบบมาตรฐานเดียวกันก็จะทำให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าไม่ใช่เพียงเส้นทางผ่านสินค้าเหมือนในปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน