ผลแล็บชี้แรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ไม่ติดเชื้อ COVID-19

ผลแล็บชี้แรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ไม่ติดเชื้อ COVID-19

ผลแล็บชี้แรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ไม่ติดเชื้อ COVID-19

รูปข่าว : ผลแล็บชี้แรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ไม่ติดเชื้อ COVID-19

กรมควบคุมโรค เผยแรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบ สถาบันบำราศนราดูร อาการดีขึ้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่งไม่พบเชื้อ รอส่งตัวกลับบ้าน

เมื่อวานนี้ (8 มี.ค.2563) นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เปิดเผยว่า จากกรณีพบแรงงานหญิงชาวไทย เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 และคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ถูกส่งตัวมารักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบ สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่งไม่พบเชื้อดังกล่าว และรอส่งตัวกลับบ้าน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย จึงได้มีมาตรการเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งอาการตามความเป็นจริงทุกวันอย่างน้อย 14 วัน ที่สำคัญสังเกตอาการหากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย หรือมีอาการเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ได้รับมอบหมายที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ตามที่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยการกักกันตัวเอง (Self quarantine) เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังคนใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว และเป็นสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้ประเทศไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

กลับขึ้นด้านบน