ร้องของบขุดลอก “อ่างเก็บน้ำ” แต่กลับใช้ทำท่อส่งน้ำ

ร้องของบขุดลอก “อ่างเก็บน้ำ” แต่กลับใช้ทำท่อส่งน้ำ

ร้องของบขุดลอก “อ่างเก็บน้ำ” แต่กลับใช้ทำท่อส่งน้ำ

รูปข่าว : ร้องของบขุดลอก “อ่างเก็บน้ำ” แต่กลับใช้ทำท่อส่งน้ำ

ชาวตำบลวังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร้องขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1 พิจารณางบกว่า 34 ล้านบาท ที่ระบุนำมาต่อท่อเพื่อกระจายน้ำทำการเกษตร เปลี่ยนมาเป็นนำมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดงแทน เนื่องจากอ่างตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ

วันนี้ (9 มี.ค.2563 ) ชาวบ้านหมู่ 11 ต.วังควง รวมตัวกว่า 30 คน ร้องเรียนต่อ รายการสถานีประชาชน ว่า เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง ที่อยู่ในพื้นที่ ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินมานานหลายปี เคยของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อนำมาขุดลอกอ่าง แต่กลับได้งบประมาณมาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำนำงบประมาณส่วนที่ได้จัดสรรต่อท่อส่งน้ำไปยังหมู่บ้านที่อยู่ปลายน้ำแทน

 


นายอำนาจ มณีพราย ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 11 ให้ข้อมูลว่า ในปี 2560 กรมทรพยากรน้ำ จัดสรรงบประมาณกว่า 44 ล้านบาท ใน“โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ” ซึ่งครั้งนั้นในหมู่บ้านมีมติให้นำงบประมาณดังกล่าวไปต่อท่อเพื่อกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดงไปให้ชุมชนที่อยู่ท้ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ที่ 10 เนื่องจากทั้ง 2 หมู่บ้านไม่มีน้ำเพื่อทำการเกษตร

 


โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 44 ล้านบาท ต่อท่อจากอ่างเก็บน้ำเป็น 2 สาย สายแรกต่อท่อไปยังทิศตะวันออก ระยะความยาวท่อประมาณ 2 กิโลเมตร สายที่ 2 ต่อท่อไปยังทิศตะวันตก ระยะความยาวท่อประมาณ 9 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานท่อส่งน้ำจริง กลับพบว่าปริมาณน้ำที่ถูกส่งไปยังชาวบ้านไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในการทำเกษตรได้

ในขณะที่น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดงเริ่มแห้ง ชาวบ้านต้นน้ำหมู่ 11 มีน้ำใช้ไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน จึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำ พิจารณางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ต้นเหตุ ด้วยการนำบประมาณมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ให้มีความลึกเพื่อจะรองรับน้ำได้มากขึ้น

 


จนกระทั่งในปีนี้ กรมทรัพยากรน้ำอนุมัติงบประมาณครั้งที่ 2 ใน “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ” จำนวนกว่า 34 ล้านบาท ชาวบ้านหมู่ 3 และหมู่ 10 จึงขอให้นำมาต่อท่อเพื่อกระจายน้ำ แต่กลับถูกชาวบ้านหมู่ 11 คัดค้าน และขอให้นำงบประมาณจำนวนดังกล่าวมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำแทน

โดยชาวบ้านหมู่ 11 ให้ความเห็นว่า หากอ่างเก็บน้ำ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำมีสภาพตื้นเขิน ก็จะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับน้ำให้ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านได้ใช้ทำการเกษตร แต่หากนำงบประมาณกว่า 34 ล้านบาท ไปต่อท่อ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดและสิ้นเปลืองงบประมาณ หรือไม่

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน