กลุ่มซีพีชนะประมูลซื้อเทสโก้ "ไทย-มาเลเซีย" 3.38 แสนล้านบาท

กลุ่มซีพีชนะประมูลซื้อเทสโก้ "ไทย-มาเลเซีย" 3.38 แสนล้านบาท

กลุ่มซีพีชนะประมูลซื้อเทสโก้ "ไทย-มาเลเซีย" 3.38 แสนล้านบาท

รูปข่าว : กลุ่มซีพีชนะประมูลซื้อเทสโก้ "ไทย-มาเลเซีย" 3.38 แสนล้านบาท

กลุ่มซีพีชนะประมูลซื้อกิจการห้างเทสโก้ในไทยและมาเลเซีย ด้วยมูลค่า 338,445 ล้านบาท โดย ซีพี ออลล์ ถือหุ้นร้อยละ 40, เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 40 และซีพี เมอร์แชนไดซิ่ง ถือหุ้นร้อยละ 20

วันนี้ (9 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL รายงานต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการลงทุนในบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ Tesco Store (Malaysia) Sdn. Bhd. โดยระบุว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ (ก) บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทสโก้ประเทศไทย ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (เทสโก้ประเทศมาเลเซีย) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมาย Tesco ในประเทศมาเลเซีย รวมเรียกว่า กลุ่มเทสโก้เอเชีย หรือธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชีย

ทั้งนี้ การลงทุนของบริษัทเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชีย มีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเท่ากับ 95,981 ล้านบาท

สำหรับมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะได้มาโดยบริษัทผู้ซื้อจากธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชีย มีมูลค่าเบื้องต้นประมาณ 10,576 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเท่ากับ 338,445 ล้านบาท ขณะที่โครงสร้างการถือหุ้น หลังธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชีย มีดังนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ถือสัดส่วนร้อยละ 40, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือกลุ่มซีพี ถือสัดส่วนร้อยละ 40 และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ถือสัดส่วนร้อยละ 20

กลับขึ้นด้านบน