คุมเข้มเรือ 6 ชาติเสี่ยง COVID-19 ต้องถูกกักตัว-มีใบรับรองแพทย์

คุมเข้มเรือ 6 ชาติเสี่ยง COVID-19 ต้องถูกกักตัว-มีใบรับรองแพทย์

คุมเข้มเรือ 6 ชาติเสี่ยง COVID-19 ต้องถูกกักตัว-มีใบรับรองแพทย์

รูปข่าว : คุมเข้มเรือ 6 ชาติเสี่ยง COVID-19 ต้องถูกกักตัว-มีใบรับรองแพทย์

กรมเจ้าท่า ออกประกาศกรณีเรือจาก 6 ประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 หากเข้าไทยนายเรือ คนประจำเรือ ผู้โดยสารต้องถูกกักตัวตามที่รัฐบาลกำหนด ต้องแสดงใบรับรองสุขภาพคนในเรือ ก่อนเข้าออกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท

วานนี้ (10 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลงนามในคำสั่งประกาศกรมเจ้าท่า วันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับประกาศดังกล่าว ดังนี้

1.ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรใดเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส นายเรือ คนประจำเรือ ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือ ที่เดินทางมาจากท้องที่นั้นต้องได้รับการกักตัว (Quarantine) และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างอื่นตามที่รัฐบาลกำหนด

อ่านข่าวเพิ่ม "ฝรั่งเศส" พบติด COVID-19 เพิ่มอีก 286 คน รมต.-ส.ส.ติดเชื้อด้วย

2.กรณีการเข้ามาของเรือเดินระหว่างประเทศที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 พ.ศ.2563 กำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักร 6 ประเทศ เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาประเทศไทย นายเรือหรือตัวแทนเรือจะต้องดำเนินการดังนี้ คือ ให้ส่งเอกสารให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค

ก่อนเรือเข้ามาในช่องทางเข้าออกประเทศอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ได้แก่ ใบสำแดงสุขภาพของคนในเรือ รายชื่อ 10 เมืองที่ผ่านมา บัญชีรายชื่อลูกเรือและผู้โดยสารในเรือ และผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 7 วันล่าสุด และให้นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ให้ความรู้แก่ผู้ทำการในเรือ และผู้โดยสาร เรื่อง โรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส

รวมทั้ง จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคนประจำเรือ และผู้โดยสารเป็นการประจำ หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้คัดแยกผู้ป่วยและเฝ้าระวังอาการ และหากสามารถกระทำได้ให้นำตัวส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจอาการผิดปกติดังกล่าวทันที

นอกจากนั้น ให้นายเรือจัดให้มีการดำเนินการคัดกรองผู้ปลอดเชื้อ ส่วนบุคคลที่อยู่บนเรือ หากพบหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อ ให้คัดแยกตัวไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น และแจ้งด่านควบคุมโรคนอกจากนั้นเมื่อพบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส บนเรือ ให้เรือทอดสมอตามจุดตำบลที่ทอดสมอสำหรับการกักกันโรคและคัดกรองโรค

3. ให้ผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสำหรับการป้องกันโรคยันตราย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

 

กลับขึ้นด้านบน