อภ.ปรับสูตร "เจลล้างมือ" ให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70%

อภ.ปรับสูตร "เจลล้างมือ" ให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70%

อภ.ปรับสูตร "เจลล้างมือ" ให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70%

รูปข่าว : อภ.ปรับสูตร "เจลล้างมือ" ให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70%

องค์การเภสัชกรรม ชี้แจงขายแอลกอฮอล์เจลออนไลน์วันแรกความต้องการสูงทำระบบล่ม และได้ปรับสูตรให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70%

วันนี้ (11 มี.ค.2563) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่าองค์การเภสัชกรรม ได้ปรับสูตรแอลกฮอล์เจลให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 10 มี.ค.2563 โดยแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดใหม่นี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 โดยมีเลขที่ใบรับแจ้งแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ จีพีโอ แอลกอฮอล์ เจลลาเวนเดอร์ ผลิตโดยบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด และขณะนี้กำลังเร่งการผลิตเพื่อให้สามาถนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม โดยจะเริ่มกระจายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้แก่ประชาชนได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.2563 เป็นต้นไป

นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลรูปแบบต่างๆ ที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยแอลกอฮอล์เจลที่ผลิตมีคุณสมบัติและสถานะเป็นเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงฉบับเดิม ซึ่งมีแอลกอฮอล์ปริมาณ 69.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า มีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อได้มากกว่า 6.45 log สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาณเชื้อได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 log

ทั้งนี้ จากการเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทางร้านค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนวันนี้เป็นวันแรก มีประชาชนให้ความสนใจเข้าระบบสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบเกิดความขัดข้อง และเมื่อระบบเปิดทำการได้อีกครั้ง มีคำสั่งซื้อเข้ามาเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว องค์การเภสัชกรรมจึงเรียนมาเพื่อขออภัยและจะทำการแก้ไขระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและเหมาะสมโดยเร็ว ซึ่งจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อภ.เว็บฯ ล่ม ขายแอลกอฮอล์เจล ไม่ถึง 2 ชม. คนซื้อโอดเปลี่ยนสินค้า

กสทช.ถก 3 ค่ายมือถือ เตรียมให้ขายซิม ติดตามตัวกลุ่มเสี่ยง

Daily Report : จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ไทยป่วย COVID-19 เพิ่ม 6 คน ทำงานในสุวรรณภูมิ-กลับจาก ตปท.

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน