ไทยติดเชื้อ COVID 70 คน หาย-กลับบ้านแล้ว 35 คน

ไทยติดเชื้อ COVID 70 คน หาย-กลับบ้านแล้ว 35 คน

ไทยติดเชื้อ COVID 70 คน หาย-กลับบ้านแล้ว 35 คน

รูปข่าว : ไทยติดเชื้อ COVID 70 คน หาย-กลับบ้านแล้ว 35 คน

เปิดข้อมูล 59 คนไทย ติดเชื้อ COVID-19 ล่าสุด วันนี้กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มอีก 11 คน รวมเป็น 70 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาล 34 คน หายแล้ว 35 คน เสียชีวิต 1 คน

วันนี้ (12 มี.ค.2563) ไทยพีบีเอสออนไลน์ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในประเทศไทย ประมวลจากข้อมูลจากการแถลงประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรายงานสถานการณ์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม.

แถลงข่าววันที่ 13 ม.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 1
หญิงชาวจีนอายุ 61 ปี
คัดกรองจากสุวรรณภูมิ ไป Isolate ที่สถาบันบำราศนราดูร (Case 1)
.................................
แถลงข่าววันที่ 17 ม.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 2
หญิงชาวจีน อายุ 74 ปี คัดกรองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไป Isolate ที่สถาบันบำราศนราดูร (Case 2)
...................................
แถลงข่าววันที่ 22 ม.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 3
หญิงไทย อายุ 73 ปี ไปเที่ยวอู่ฮั่น
วอร์คอิน รพ.นครปฐม isolate รพ.นครปฐม (Case 3)

# ผู้ติดเชื้อรายที่ 4
ชายชาวจีน อายุ 68 ปี
คัดกรองจากสุวรรณภูมิ Isolate สถาบันบำราศนราดูร (Case 4)
.......................................
แถลงข่าววันที่ 24 ม.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 5
หญิงชาวจีน อายุ 33 ปี มาจากอู่ฮั่น
วอล์คอิน รพ.เอกชนใน กทม. Isolate รพ.ราชวิถี
.................................
แถลงข่าววันที่ 26 ม.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 6-8 (รวม 3คน)
เป็นชาวจีนทั้งหมด
• ชาวจีน อายุ 66 ปี รับจากโรงแรม ส่งต่อบำราศนราดูร (รายงานระบุเป็น Case 5)
• ชาวจีน อายุ 57 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate สถาบันบำราศนราดูร (Case 7)
• หญิงชาวจีน อายุ 73 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate รพ.เอกชน (หัวหิน) (Case 8)
.....................................
แถลงข่าววันที่ 28 ม.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 9-14 (รวม 6 คน)
เป็นชาวจีนทั้งหมด
• ชาวจีน อายุ 63 ปี วอล์คอิน บำราศฯ Isolate สถาบันบำราศนราดูร (Case 9)
• ชาวจีน อายุ 28 ปี วอล์คอิน บำราศฯ Isolate สถาบันบำราศนราดูร (Case 10)
• ชาวจีน อายุ 33 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Case 11)
• ชาวจีน อายุ 61 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Case 12)
• ชาวจีน อายุ 6 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Case 13)
• ชาวจีน อายุ 32 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate รพ.เอกชน (Case 14)
....................................
แถลงข่าววันที่ 31 ม.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 15-19
ชายชาวจีน 4 ราย จากอู่ฮั่น
ชายไทย 1 ราย อาชีพขับแท็กซี่
• ชาวจีน อายุ 56 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate รพ.เอกชน (Case 15)
• ชายไทย อายุ 50 ปี วอล์คอิน รพ.นพรัตน์ ส่งต่อ สถาบันบำราศนราดูร (Case 16 คนขับแท็กซี่)
• ชาวจีน อายุ 28 ปี วอล์คอิน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ isolate รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (Case 17)
• ชาวจีน อายุ 30 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate รพ.เอกชน (Case 18)
• 28 ม.ค.ชาวจีน อายุ 33 ปี วอล์คอิน รพ.ตำรวจ Isolate รพ.ตำรวจ (Case 19)
.............................
แถลงข่าววันที่ 4 ก.พ. (รวม 6 คน)
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 20-25
คู่สามีภรรยาชาวไทย กลับจากญี่ปุ่น
ผู้ขับขี่รถรับจ้างชาวไทย 2 ราย
ชาวจีน 2 ราย
• ชาวไทย อายุ 43 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate รพ.ราชวิถี (Case 20)
• ชาวไทย อายุ 49 ปี วอล์คอิน บำราศฯ Isolate บำราศฯ (Case 21)
(คู่สามีภรรยากลับจากญี่ปุ่น)
• ชาวจีน อายุ 33 วอล์คอิน รพ.ศิริราช Isolate รพ.ศิริราช (Case 22)
• ชาวไทย อายุ 45 ปี (รถรับจ้าง) วอล์คอิน รพ.หัวหิน Isolate รพ.หัวหิน (Case 23) สัมพันธ์กับเคส 8 นักท่องเที่ยวหญิงจีน
• ชาวจีน อายุ 31 ปี วอล์คอิน รพ.กระบี่ Isolate รพ.กระบี่ (Case 24)
• ชาวจีน อายุ 70 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate สถาบันบำราศนราดูร (Case 25)
....................................
แถลงข่าววันที่ 8 ก.พ.(รวม 7 คน)
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 26-33
• ชาวจีน 5 ราย
• ชาวไทย 3 ราย หนึ่งในนั้นกลับจากอู่ฮั่น
• ชาวจีน อายุ 35 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate รพ.วชิระภูเก็ต (Case 26)
• ชาวไทย อายุ 35 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน Isolate สถาบันบำราศนราดูร (Case 27)*** ข้อมูลตรงกับพนักงานขายที่เสียชีวิตรายแรกของไทย***
• ชาวจีน อายุ 56 ปี วอล์คอิน รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน Isolate รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน(Case 28)
• ชาวจีน อายุ 32 ปี ติดตามเสี่ยงสูง Isolate สถาบันบำราศนราดูร (Case 29)
• ชาวจีน อายุ 62 ปี ติดตามเสี่ยงสูง Isolate รพ.ทรวงอก (Case 30)
• ชาวไทย อายุ 3 ปี ติดตามเสี่ยงสูง Isolate บำราศนราดูร (Case 31)
• ชาวไทย อายุ 25 ปี คัดกรองที่อู่ตะเภา Isolate ที่ รพ.ชลบุรี (Case 32)
• ชาวจีน อายุ 54 ปี ติดตามเสี่ยงสูง Isolate บำราศนราดูร (Case 33)

..........................
แถลงข่าววันที่ 15 ก.พ.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 34
บุคลากรทางการแพทย์หญิง อายุ 35 ปี (ดูแลผู้ป่วยรายที่ 27 พนักงานขายที่เสียชีวิต)
..............................
แถลงข่าววันที่ 17 ก.พ.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 35
หญิงชาวจีน อายุ 68 ปี เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 22 เป็นผู้ป่วยรายที่ 4 ในครอบครัวเดียวกัน
............................

แถลงข่าววันที่ 25 ก.พ.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 36
หญิงไทย อายุ 31 แม่บ้าน (คนในครอบครัวกลับจากประเทศจีน) รักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 37
ชายไทย อายุ 29 คนขับรถบริการนักท่องเที่ยว รักษาที่ สถาบันบำราศนราดูร
.....................................
แถลงข่าววันที่ 26 ก.พ.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 38
ชายไทย อายุ 65 ปี วอล์คอิน รพ.เอกชน (บีแคร์) ส่งต่อ รพ.ทรวงอก
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 39
หญิงไทย อายุ 62 ปี สถาบันบำราศนราดูร
(คู่สามีภรรยา เดินทางกลับจากฮอกไกโด)
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 40
เด็กชายอายุ 8 ขวบ หลานของรายที่ 38-39 สถาบันบำราศนราดูร
................................
แถลงข่าววันที่ 28 ก.พ.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 41
ชายไทย อายุ 25 เป็นไกด์กลับจากเกาหลีใต้ รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร
....................................

แถลงข่าววันที่ 29 ก.พ.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 42
ชายไทยอายุ 21 ปี พนักงานขาย สัมผัสใกล้ชิดชาวต่างชาติ วอล์คอิน รพ.เอกชน รักษาต่อ รพ.นพรัตนราชธานี
....................................
แถลงข่าววันที่ 2 มี.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 43
หญิงไทยอายุ 22 ปี อาชีพดูแลนักท่องเที่ยว เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (กับผู้ป่วยรายที่ 37 คนขับรถบริการนักท่องเที่ยว)
..........................................
แถลงข่าววันที่ 5 มี.ค.
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 44
ชายชาวอิตาลี อายุ 29 ปี เดินทางมาจากอิตาลี รักษาที่โรงพยาบาลชลบุรี

# ผู้ติดเชื้อรายที่ 45
ชายชาวไทย อายุ 42 ปี กลับจากอิตาลี รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนใน จ.ชลบุรี

# ผู้ติดเชื้อรายที่ 46
ชายชาวจีน อายุ 22 ปี เดินทางมาจากอิหร่าน (มาต่อเครื่อง) รักษาที่ สถาบันบำราศนราดูร

# ผู้ติดเชื้อรายที่ 47
ชายชาวไทย อายุ 20 ปี กลับจากอิหร่าน รักษาที่โรงพยาบาลใน จ.นครศรีธรรมราช
..............................................
แถลงข่าววันที่ 6 มีนาคม
# ผู้ติดเชื้อรายที่ 48
ชายชาวอังกฤษ อายุ 43 ปี ที่ปรึกษาบริษัท มาจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (28 ก.พ.) เปลี่ยนเครื่องที่ ฮ่องกง 29 ก.พ. เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน (3 มีนาคม) ส่งต่อสถาบันทรวงอก
.................................................
แถลงข่าววันที่ 7 มีนาคม (2 ราย)
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 49
ชายไทย อายุ 40 ปี พนักงานบริษัท (เดินทางไปทำงานที่อิตาลี) เริ่มป่วย 5 มีนาคม รักษาที่ รพ.ราชวิถี ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว 4 คน ไม่พบเชื้อ
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 50
=ชายไทย อายุ 40 พนักงานบริษัท (เดินทางไปทำงานที่อิตาลี) ตรวจที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งต่อ รพ.นพรัตนราชธานี ไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิด
*กลุ่มคนไทยที่ไปอิตาลี 6 คน คือ รายที่ 45 49 และ 50 อีก 3 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ ยังอยู่ในระบบเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค
..........................................
แถลงข่าววันที่ 10 มีนาคม (3 ราย)
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 51
หญิงไทย อายุ 41 ปี เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 45 (ชายไทย กลับจากทำงานที่อิตาลี) รักษาตัวที่ รพ.ราชวิถี

#ผู้ติดเชื้อรายที่ 52 และ 53 (สามีภรรยา)
หญิงไทยอายุ 46 ปี เดินทางกลับจากอิตาลี
ชายไทยอายุ 47 ปี (สามี) ไม่ได้ไปต่างประเทศ รักษาตัวที่ รพ.ในจังหวัดนครปฐม
..............................................
แถลงข่าววันที่ 11 มีนาคม
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 54
ชายไทย อายุ 21 ปี ต.ม.สนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มป่วยวันที้่ 8 มี.ค. รักษาที่โรงพยาบาลกลาง
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 55
ชายไทย อายุ 40 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้น สนามบินสุวรรณภูมิ รักษาที่โรงพยาบาล
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 56
ชายไทย อายุ 25 ปี อาชีพวิศวกร ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงส่งตรวจหาเชื้อยืนยันการป่วย ปัจจุบันรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร มีประวัติเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 57
หญิงไทย อายุ 27 ปี เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ รักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 58
ชายไทย 40 ปี เดินทางกลับจากญี่ปุ่น ประสบอุบัติเหตุ ล้ม กระดูกข้อมือแตกที่ญี่ปุ่น และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกทม. ผลตรวจพบเชื้อ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษา
#ผู้ติดเชื้อรายที่ 59
ชายสิงคโปร์ 36 ปี เจ้าของร้านอาหารใน กทม. ปัจจุบันรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร
.....................................
รวมมีผู้ป่วยสะสม 59 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 24 ราย กลับบ้านแล้ว 34 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ล่าสุด วันนี้ (12 มี.ค.2563) กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มอีก 11 คน รวมเป็น 70 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาล 34 คน หายแล้ว 35 คน เสียชีวิต 1 คน

กลับขึ้นด้านบน