ก.พาณิชย์ กระจายหน้ากากอนามัย 1.5 ล้านชิ้น

ก.พาณิชย์ กระจายหน้ากากอนามัย 1.5 ล้านชิ้น

ก.พาณิชย์ กระจายหน้ากากอนามัย 1.5 ล้านชิ้น

รูปข่าว : ก.พาณิชย์ กระจายหน้ากากอนามัย 1.5 ล้านชิ้น

ก.พาณิชย์ กระจายหน้ากากอนามัย จำนวน 1,560,000 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ 800,000 ชิ้น ร้านค้า 760,000 ชิ้น

วันนี้ (12 มี.ค.2563) ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลกระจายหน้ากากอนามัยถึงมือโรงพยาบาลและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,560,000 ชิ้น  โดยศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จัดสรรหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 800,000 ชิ้น และประชาชน จำนวน 760,000 ชิ้น

ให้กระทรวงสาธารณสุขกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 800,000 ชิ้น ซึ่งกระจายไปยัง สถานที่ต่างๆ ดังนี้

 • โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกรมการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 500,000 ชิ้น
 •  สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 115,000 ชิ้น
 • สมาคมคลินิกไทย จำนวน 45,000 ชิ้น
 • โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 70,000 ชิ้น
 • สถานพยาบาลสังกัด กทม. ได้แก่ สำนักอนามัย จำนวน 70,000 ชิ้น

สำหรับกรมการค้าภายในได้กระจายไปให้ประชาชน จำนวน 760,000 ชิ้น โดยขายหน้ากากอนามัยบรรจุแพค 4 ชิ้น แพคละ 10 บาท ผ่านร้านค้า ดังนี้

 • ร้านธงฟ้าและร้านขายยา จำนวน 300,000 ชิ้น
 • เทสโก้โลตัส (180 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น
 • แม็คโคร (95 สาขา) จำนวน 100,000
 •  BIG C (150 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น
 • วิลล่ามาร์เก็ต (36 สาขา) จำนวน 60,000 ชิ้น
 • TOPS (204 สาขา) จำนวน 100,000 ชิ้น

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุน จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินกว่าราคาที่กำหนด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

กลับขึ้นด้านบน