ตรวจสอบกักตุน - ขายหน้ากากอนามัย ราคาเกินกำหนด

ตรวจสอบกักตุน - ขายหน้ากากอนามัย ราคาเกินกำหนด

ตรวจสอบกักตุน - ขายหน้ากากอนามัย ราคาเกินกำหนด

รูปข่าว : ตรวจสอบกักตุน - ขายหน้ากากอนามัย ราคาเกินกำหนด

ไทยพีบีเอสยังตรวจสอบการกักตุน และขายหน้ากากอนามัย แพงเกินกำหนด พบอีกกรณี นำสินค้ามาแสดงในสื่อสังคมออนไลน์ ยังโชว์ตัวเลขวันผลิตข้างกล่อง ระบุวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งอาจสะท้อนช่องโหว่ให้ผู้ผลิตรายใหญ่ อาจโยกย้ายสต็อกออกไปยังรายย่อย

วันนี้ (14 มี.ค.2563) ไทยพีบีเอส ตรวจสอบการกักตุน และขายหน้ากากอนามัย แพงเกินกำหนด พบ มีผู้ค้าในเพจหนึ่งเฟซบุ๊กไลฟ์ขายหน้ากากอนามัย ซึ่งหากใช้เกณฑ์ราคาควบคุมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตในประเทศ ตามคำประกาศ ฉบับที่ 10 ของ คณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ ที่กำหนดไว้ไม่เกินชิ้นละ 2.5 บาทเท่ากับว่า ราคาที่ผู้ค้ารายนี้ตั้งไว้ 650 บาทต่อกล่อง หรือ 13 บาทต่อชิ้น แพงกว่า ราคาควบคุมกว่า 10 บาท ซึ่งผิดตามกฎหมาย แต่คำถามที่สำคัญ คือ ทำไม ผู้ค้ารายนี้ถึงมีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ไว้ในครอบครอง

ทั้งที่ กระทรวงพาณิชย์ประกาศให้หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุม และยังกำหนดให้ผู้ลิต ผู้นำเข้า - ส่งออก และตัวแทนจำหน่าย แจ้งสต็อกที่ผลิตหรือมีไว้ครอบครอง ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. และปัจจุบัน โรงงานผลิตทั้ง 11 แห่ง ต้องขายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ทั้งหมดที่ผลิตได้ให้กับศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน

ผู้ค้ารายนี้ ยังโชว์ตัวเลขวันผลิตข้างกล่อง ที่ระบุไว้ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 หากข้อมูลนี้เป็นความจริง คำถามที่กรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตอบ คือ หน้ากากเหล่านี้ เป็นสต็อกเก่าที่ผู้ค้าซื้อสะสมไว้ก่อนมีการประกาศสินค้าควบคุม หรือ เป็นเพราะช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมาย ที่เปิดช่องให้ ผู้ผลิตรายใหญ่ โยกย้ายสต็อกออกไปยังผู้ค้ารายย่อย หรือไม่

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน