เร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยแก้ขาดแคลน

เร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยแก้ขาดแคลน

เร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยแก้ขาดแคลน

รูปข่าว : เร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยแก้ขาดแคลน

หลังจากที่กรมการค้าภายใน ระบุว่า ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยจะเริ่มคลี่คลายลง โดยกรมฯ ได้เร่งโรงงาน 11 แห่ง เพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมวันละ 1.2 ล้านชิ้น เป็น 1.7 ล้านชิ้นต่อวัน จะทำให้สามารถจัดสรรได้มากขึ้น โดยเฉพาะร้านขายยาที่ไม่เคยได้

วันนี้ (14 มี.ค.2563)นายธีรพงษ์ มงคลวัฒนาลีลา นายกสมาคมร้านขายยา ระบุว่าวันนี้จะเร่งจัดส่งไปยังร้านยาในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการลงทะเบียนไว้กว่า 900 ร้านค้า จากจำนวนสมาชิกทั้งหมดกว่า 3,000 ร้านค้า

หน้ากากอนามัยดังกล่าว จะจัดสรรให้ร้านค้าได้ก่อน 150 ร้านค้า โดย 1 ร้านจะได้รับ 200 ชิ้น หรือ 50 แพ็กและต้องขายในราคาควบคุมตามที่กรมการค้าภายในกำหนด คือไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท คาดว่าจะได้รับสินค้าพรุ่งนี้ (15 มี.ค.2563) โดยยืนยันว่าจะได้รับสินค้าจนครบเพราะมีการตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทาง

ส่วนการจำหน่ายขอให้ร้านขายยาพิจารณาตามความจำเป็น โดยผู้ซื้อจะต้องลงชื่อ บัตรประชาชนและเหตุผลที่ให้ไว้กับร้านขายยา เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง และในวันจันทร์นี้จะรับเพิ่มอีก 45,000 ชิ้น โดยกรมการค้าภายในระบุว่า ได้เร่งรัดให้โรงงานผลิต 11 แห่ง เพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่ผลิตได้ 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน เป็น 1.7 ล้านชิ้นต่อวัน จะทำให้สามารถให้กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น แต่จากการสำรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัยไปยังผู้บริโภค ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายยา รวมไปถึงร้านร้านธงฟ้า พบว่าหลายแห่งยังไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่าย

ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริโภคบางคนไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ บางคนพบว่ามีการใช้ซ้ำถึง 1 สัปดาห์ และขอให้รัฐเร่งกระจายหน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะขณะนี้จำนวนผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้น

สำหรับการจัดสรรหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน ล่าสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ระบุว่า ซึ่งกรมจะจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข 900,000 ชิ้นต่อวัน ส่วนที่เหลืออีกกว่า 800,000 ชิ้น จะกระจายให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. ที่ขอเข้ามา 60,000 ชิ้น และการบินไทย รวมทั้งกระจายไปสู่ผู้บริโภค ทั้งร้านค้าธงฟ้า และร้านค้าปลีกต่างๆ รวมแล้ว 1.7 ล้านชิ้นต่อวัน

 

กลับขึ้นด้านบน