ม.ศรีปทุม บางเขน ปิดชั่วคราว หลังพบ นศ. ต้องสงสัยสัมผัสเชื้อ COVID-19

ม.ศรีปทุม บางเขน ปิดชั่วคราว หลังพบ นศ. ต้องสงสัยสัมผัสเชื้อ COVID-19

ม.ศรีปทุม บางเขน ปิดชั่วคราว หลังพบ นศ. ต้องสงสัยสัมผัสเชื้อ COVID-19

รูปข่าว : ม.ศรีปทุม บางเขน ปิดชั่วคราว หลังพบ นศ. ต้องสงสัยสัมผัสเชื้อ COVID-19

ม.ศรีปทุม บางเขน ประกาศปิดทำการ 6 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ หลังพบว่านักศึกษาต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ COVID-19

วันนี้ (15 มี.ค.2563) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจอาการที่โรงพยาบาล และอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงปิดทำการเป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 15-20 มี.ค.นี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารมหาวิทยาลัย

พร้อมกับประสานผู้ติดต่อใกล้ชิดกับนักศึกษารายนี้ กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-20 มี.ค.63 และจะจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.เป็นต้นไป ส่วนบุคลากรให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home)

นอกจากนี้ยังอธิบายไทม์ไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 โดยทางมหาวิทยาลัยได้สรุปจากการสัมภาษณ์นักศึกษาว่า

วันที่ 7 มี.ค.63 หลังการสอบ นักศึกษามีการใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ผู้เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 มี.ค.63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 9 มี.ค.63 เวลา 15.00-17.30 น. นักศึกษาเข้าเรียนวิชา OCM 101 อาคาร 9 ห้อง 903 หลังเลิกเรียนเดินทางกลับบ้าน

วันที่ 10 มี.ค.63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 11 มี.ค.63 เวลาประมาณ 14.00 น. นักศึกษาเข้ามามหาวิทยาลัย และรู้สึกไม่สบายจึงเดินทางกลับบ้านทันที โดยไม่ได้เข้าห้องเรียน

วันที่ 12 มี.ค.63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 13 มี.ค.63 นักศึกษาเข้าไปตรวจอาการที่โรงพยาบาล

วันที่ 14 มี.ค.63 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนักศึกษา

กลับขึ้นด้านบน