รับสมัครจิตอาสา สร้างระบบกักตัวที่บ้านผ่าน Web & Mobile app

รับสมัครจิตอาสา สร้างระบบกักตัวที่บ้านผ่าน Web & Mobile app

รับสมัครจิตอาสา สร้างระบบกักตัวที่บ้านผ่าน Web & Mobile app

รูปข่าว : รับสมัครจิตอาสา สร้างระบบกักตัวที่บ้านผ่าน Web & Mobile app

กลุ่มแพทย์จิตอาสา พัฒนาระบบกักตัวที่บ้าน Home Quarantine System ผ่าน Web & Mobile app เพื่อช่วยให้บุคลากรการแพทย์สามารถดูแลผู้กักตัวหรือผู้ป่วยหลักร้อยได้ พร้อมเปิดรับสมัครจิตอาสาร่วมพัฒนาข้อมูลและแอปฯ เพื่อให้ประชาชนดูแลตัวเองได้ตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

วันนี้ (17 มี.ค.2563) นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ร่วมกับกลุ่มแพทย์จิตอาสา พัฒนาระบบกักตัวที่บ้าน Home Quarantine System ผ่าน Web & Mobile app เพื่อบริหารจัดการช่วยให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 1 คน สามารถดูแลคนป่วยหรือผู้กักตัวหลักร้อย หรือหลักพันได้ด้วย Digitalcare board ซึ่งจะมีระบบช่วยเหลือ เตือน และค้นหาความผิดปกติ

ระบบนี้จะส่งข้อมูลการดูแลตัวเองจนถึงแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์โรคทุกสัปดาห์ และมี Chat และ VDO call ให้ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้แพทย์และพยาบาลทราบอย่างทันเวลา ซึ่งจะเปิดใช้ฟรี 19 มี.ค.นี้ ทั้งฝั่งโรงพยาบาลและคนที่กักตัว 

 


สำหรับผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครสามารถลงชื่อ โดยให้ข้อมูลว่าเป็นใคร ทำอะไรได้ และต้องการทำอะไร ทั้งคนที่มีความรู้ทางการแพทย์ หรือไม่รู้อะไร แต่อยากช่วย เพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้ผ่านทางเว็บไซต์  Health Quarantine System ได้ตั้งแต่วันนี้


นอกจากนี้ กลุ่มแพทย์จิตอาสายังได้มีโครงการพัฒนาระบบวัดสัญญาณชีพ ด้วย Thermoscan เพื่อลดภาระงานและการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากที่จะต้องไปวัดอัตราการเต้นหัวใจและการหายใจ วันละ 4-6 ครั้ง เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ด้วยกล้องขนาดเล็กติดบนหุ่นยนต์และการประมวลผลบน cloud ตามแนวทางของ paper นี้ https://journals.plos.org/plosone/article…https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5982845/ ซึ่งมีทีม Engineer PSU มาร่วมช่วยพัฒนาด้วย

 


อีกทั้งยังได้ออกแบบ ARI clinic (Acute Respiratory Infection Clinic) และ โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยต้องสงสัย และผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จะได้มี workflow ที่เหมาะสม และปลอดภัยกับคนทำงาน อีกทั้ง ใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การระบายอากาศ จุดล้างมือ เส้นทางของส่วนสะอาดและส่วนสกปรก ได้ทีม H lab นำโดย น้องข้าวตู มาช่วยระดมความคิด https://www.hlabconsulting.com/

 

กลับขึ้นด้านบน