เช็ก! สิทธิ์ผู้โดยสารแอร์เอเชียเลื่อนไฟล์ตจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ฟรี

เช็ก! สิทธิ์ผู้โดยสารแอร์เอเชียเลื่อนไฟล์ตจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ฟรี

เช็ก! สิทธิ์ผู้โดยสารแอร์เอเชียเลื่อนไฟล์ตจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ฟรี

รูปข่าว : เช็ก! สิทธิ์ผู้โดยสารแอร์เอเชียเลื่อนไฟล์ตจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ฟรี

แอร์เอเชียให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล โดยผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไทเป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่สำรองที่นั่งก่อน 7 มี.ค. 63 และกำหนดเดินทางภายใน 30 เม.ย. 63 เปลี่ยนเที่ยวบินได้ฟรี

วันนี้ (17 มี.ค.2563) แอร์เอเชียให้ข้อเสนอสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้นโยบายจำกัดสิทธิการเดินทางของรัฐบาลประเทศต่างๆ รวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน และประสงค์ที่จะยกเลิกการเดินทางโดยสมัครใจ กรณี Covid-19 สำหรับผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าและออกประเทศจีน (mainland China) ฮ่องกง มาเก๊า ไทเป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กรณีสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 7 มี.ค.2563 และมีกำหนดเดินทางภายในวันที่ 30 เม.ย.2563 และประสงค์ที่จะยกเลิกการเดินทางโดยสมัครใจ สามารถเลือกรับข้อเสนอการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเก็บวงเงินไว้ใช้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การเปลี่ยนเที่ยวบิน : ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง ภายใน 180 วัน จากกำหนดการเดินทางเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบิน หรือ
  • การเก็บวงเงินไว้ใช้ : ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชีย โดยต้องจองภายใน 365 วันตามปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ

สำหรับการเลือกรับข้อเสนอดังกล่าวผู้โดยสารต้องสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของแอร์เอเชียเท่านั้น ขณะที่ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

ในขณะนี้ช่องทาง AVA ได้รับคำร้องเพื่อรับข้อเสนอจากผู้โดยสารเป็นจำนวนมากและทางทีมงานกำลังพยายามดำเนินการอย่างสุดความสามารถ โดยระบบจะดำเนินการให้กับคำร้องที่มีกำหนดการเดินทางใกล้ที่สุดเป็นลำดับแรก


นอกจากนี้ ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารสำคัญ อาทิ ใบรับรองทางการแพทย์ เพื่อยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงตามข้อกำหนดของรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ปฏิบัติตาม สายการบินอาจจำเป็นต้องปฏิเสธการเดินทางของท่าน

สำหรับผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าและออกประเทศมาเลเซีย กรณีสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 16 มี.ค.2563 และมีกำหนดเดินทางภายในวันที่ 30 เม.ย.2563 เดินทางเข้าและออกประเทศสิงค์โปร์ และออสเตรเลีย กรณีสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 7 มี.ค.2563 และมีกำหนดเดินทางภายในวันที่ 30 เม.ย.2563 และประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้นโยบายจำกัดสิทธิการเดินทางของรัฐบาลประเทศต่างๆ จะได้รับข้อเสนอเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เก็บวงเงินไว้ใช้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ได้ ที่นี้

แอร์เอเชียขอแจ้งให้ทราบว่า รายละเอียดข้อกำหนดข้างต้น จะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางตรวจสอบรายละเอียด ข้อกำหนด และมาตรการที่ประกาศโดยรัฐบาลประเทศปลายทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง

สำหรับการอัพเดตเพิ่มเติมสามารถติดตามผ่านTwitter (@AirAsia_Thai) และเฟสบุ้ค (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) อีกทั้งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง “สถานะเที่ยวบิน” ผ่าน airasia.com

 

กลับขึ้นด้านบน