แบบประเมินเสี่ยง COVID-19 ออนไลน์ ลดไป รพ. - ลดเสี่ยงติดเชื้อ

แบบประเมินเสี่ยง COVID-19 ออนไลน์ ลดไป รพ. - ลดเสี่ยงติดเชื้อ

แบบประเมินเสี่ยง COVID-19 ออนไลน์ ลดไป รพ. - ลดเสี่ยงติดเชื้อ

รูปข่าว : แบบประเมินเสี่ยง COVID-19 ออนไลน์ ลดไป รพ. - ลดเสี่ยงติดเชื้อ

โรงพยาบาลราชวิถี จัดทำแบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ออนไลน์ 3 ภาษาทั้งไทย จีน และอังกฤษ เพื่อลดความจำเป็นในการไปโรงพยาบาลซึ่งอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (17 มี.ค.2563) โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 รูปแบบออนไลน์ ใน 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ http://rajavithi.emergencymed.net/ โดยบนเว็บไซต์ได้ระบุว่า กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน การมาที่ รพ.โดยไม่มีความจำเป็นอาจทำให้ท่านเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้น โดยแบบสอบถามนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป และแบบสอบถามนี้เก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เพื่อนำไปพัฒนาแบบสอบถามให้แม่นยำมากขึ้น 


เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว จะพบแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสอบถามเกี่ยวกับประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่วง 14 วันก่อนหน้า มีจำนวน 5 คำถาม ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่ใช่ หรือใช่

  1. ท่านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคCOVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมา 
  2. ท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
    สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ได้สนทนากันในระยะน้อยกว่า 1 เมตร และนานมากกว่า 5 นาที หรือถูกไอ/จามใส่โดยไม่มีการป้องกันเช่นใส่ mask
  3. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
  4. มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการ ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19
  5. เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคCOVID-19

ส่วนคำถามในส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามอาการป่วย โดยหากมีอาการต่างๆ ให้กดเลือกที่ช่องว่าง จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมา โดยสามารถเลือกได้หลายช่องตามความเป็นจริง หากหากไม่มีอาการไม่ต้องกดทำเครื่องหมายใดๆ ซึ่งมีทั้งอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย พร้อมถึงสอบถาม อายุ จังหวัดและอำเภอซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และมีคำถามสุดท้ายว่า ในสถานที่ที่ไปประจำ คนที่สนิทใกล้ชิดกับท่าน มีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เสมหะ มากกว่า 5 คน พร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาภายใน 1 สัปดาห์หรือไม่อีกด้วย

ทั้งนี้ แบบสอบถามนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น การตัดสินใจส่งตรวจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการซักประวัติเพิ่มเติมและดุลยพินิจของแพทย์/พยาบาลเป็นหลัก แต่สิ่งที่น่าสนใจในแบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์นี้ คือ ในส่วนท้ายสุดจะมีคำถามอยู่ 2 คำถาม สำหรับประชาชน 2 กลุ่ม ได้แก่ หากท่านใช้ข้อมูลจริงกรุณากดที่ปุ่ม "ทำการประเมิน" แต่หากท่านทดลองระบบหรือไม่ใช้ข้อมูลตามจริงโปรดกดที่ "ทดลองระบบ" ซึ่งจะช่วยแยกแยะข้อมูลจริงของผู้ทำแบบประเมินและผู้ที่เข้ามาทดลองใช้เว็บไซต์ได้ดีมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ โรงพยาบาลราชวิถี ได้มีการแจ้งเตือนผ่านหน้าเว็บไซต์ http://rajavithi.emergencymed.net/ โดยระบุว่า คุณอาจเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญโดยไม่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ CORONA VIRUS 2019 การมาตรวจที่ รพ.โดยไม่จำเป็น อาจทำให้ท่านมีโอกาสได้รับเชื้อมากขึ้น และอาจจะไม่ได้รับการตรวจ ผลตรวจว่าไม่มีเชื้อ ไม่สามารถยืนยันว่า ไม่ติดเชื้อ (อาจอยู่ในระยะฟักตัว)

หากในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่ไปประจำมีผู้ป่วยทางระบบทางเดินหายใจพร้อมกันหลายคนตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป อาจเป็นความเสี่ยงของ COVID-19 ปรึกษากรมควบคุมโรค โทร 1422 หากมีอาการ หายใจไม่สะดวก หายใจไม่ทัน ให้ไปพบแพทย์ตามสิทธิ์หรือที่ใกล้หากมีอาการมาก โทร 1669

 

กลับขึ้นด้านบน