วิกฤต COVID-19 โลหิตขาดทั่วประเทศ

วิกฤต COVID-19 โลหิตขาดทั่วประเทศ

วิกฤต COVID-19 โลหิตขาดทั่วประเทศ

รูปข่าว : วิกฤต COVID-19 โลหิตขาดทั่วประเทศ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอให้ผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตต่อเนื่อง จากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ทำให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศวอนคนไทยต้องช่วยกัน

วันนี้(17 มี.ค.63) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง หน่วยงานมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำให้ปริมาณโลหิตที่ได้รับลดน้อยลง ถึงแม้จะเป็นช่วงของ COVID-19 ระบาด โลหิตก็ยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และต้องการใช้ทุกวัน หากขาดโลหิตจะส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ตกเลือดหลังคลอด และผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ ขณะนี้โลหิตขาดแคลนมาก ในส่วนกรุงเทพมหานครการบริจาคโลหิตลดลงถึง 25% ส่วนภูมิภาคการบริจาคโลหิตลดลงถึง 15% และหากสถานการณ์บริจาคยังลดลงต่อเนื่องต่อไป อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

 


ผู้ที่มีสุขภาพดี คัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือ ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ และ โปรดให้ประวัติเพิ่มเติม กรณีต่อไปนี้
1. มีความใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
2. ทำงานอยู่ใกล้หรือในบริเวณสนามบิน
3. ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4. ทำงานด้านการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19

 

 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่ครบบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว ร่วมกันบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย  โดยสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทุกแห่ง, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลสาขา และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-256-4300

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน