ปรับรูปแบบ OSS ใน กทม. ป้องกัน COVID-19

ปรับรูปแบบ OSS ใน กทม. ป้องกัน COVID-19

ปรับรูปแบบ OSS ใน กทม. ป้องกัน COVID-19

รูปข่าว : ปรับรูปแบบ OSS ใน กทม. ป้องกัน COVID-19

กรมการจัดหางาน ก.ทรวงแรงงาน ปรับรูปแบบการให้บริการศูนย์เบ็ดเสร็จ (oss) ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงาน 3 สัญชาติ ใน กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 โดยให้นายจ้าง ยื่น NAME LIST ภายใน 31 มี.ค.นี้ และขยายเวลาให้อีก 2 เดือนในการดำเนินการต่อใบอนุญาต

วันนี้ (18 มี.ค.63) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.ทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีประกาศให้งดอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม และห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 


กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานได้ปรับรูปแบบการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ให้กับแรงงานข้ามชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กทม. (One Stop Service : OSS) ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1.ห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ หลักสี่  2.ห้างสรรพสินค้า ยู อมูเลท พลาซ่า เพชรเกษม  3.ห้างสรรพสินค้า นัมเบอร์วันพลาซ่า 4.ตลาดสดสี่แยกหนองจอก

 

 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service : OSS) จะปรับรูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.63 เป็นต้นไป โดยปิดเฉพาะในส่วนการให้บริการของกทม.และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่กรมการจัดหางานยังมีการให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อให้บริการแจ้งข่าวสารการบันทึกข้อมูลใน NAME LIST ซึ่งนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานไปดำเนินการด้วยตนเอง ไม่ต้องพาคนต่างด้าวไป และการให้บริการข้อมูลและแนะนำให้ข้อมูล โดยจะปิดระบบนัดหมาย และระบบขอใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) ชั่วคราว

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19-31 มี.ค.63 กรมการจัดหางานจะติดต่อนัดหมายนายจ้าง/สถานประกอบการ และบริษัทนำแรงงานข้ามชาติ เข้ามาทำงานซึ่งดำเนินการแทนนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในระบบ ซึ่งจะสามารถยื่นขอรับการตรวจลงตรา VISA ได้ที่ ศูนย์ให้บริการแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติของ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง 3 แห่ง ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 2. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่)  3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ 

โดยขอรับใบอนุญาตทำงานที่ สนง.จัดหางาน กทม. พื้นที่ 1-10 และเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ได้ที่ สนง.ของ กทม. ทั้ง 50 เขต ส่วน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มิตรไมตรี กรมการจัดหางาน 1694

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน