ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัดข่าวเจ้าหน้าที่ติด COVID-19

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัดข่าวเจ้าหน้าที่ติด COVID-19

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัดข่าวเจ้าหน้าที่ติด COVID-19

รูปข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัดข่าวเจ้าหน้าที่ติด COVID-19

เลขาฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน แจงกระแสข่าวเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดผู้เข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 แพทย์ประเมินแล้วยังไม่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่กักตัวเอง 14 วัน

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรายหนึ่งว่า ได้พบปะกับบุคคลที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็นญาติที่ทำงานในธนาคารแห่งหนึ่งที่มีการพบผู้ติดเชื้ิอจากกรณีสนามมวยลุมพินี 

ขณะนี้ญาติคนดังกล่าวได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้ว อยู่ระหว่างการรอผลในอีก 2 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับแจ้งจากแพทย์ว่ายังไม่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจหาเชื้อทันที ต้องรอผลตรวจของญาติเสียก่อน แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ตระหนักถึงส่วนรวมจึงได้ลาหยุดเพื่อกักตัวเองในบ้านพักเป็นเวลา 14 วันแล้ว

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน และผู้บริหารได้มีความห่วงใยในตัวเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาติดต่อรับบริการจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่ิอมั่นในความสะอาดปลอดภัย จึงได้เร่งดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันโดยปิดพื้นที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งชั้น 5 และ ชั้น 9 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรค ในวันที่ 19 - 20 มี.ค. ซึ่งกำหนดเป็นวันหยุดงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ออกประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร รวมถึงการบริหารงานของสำนักงานฯ อีกทั้งรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้แนวทางป้องกันอย่างรอบด้าน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง

 

กลับขึ้นด้านบน