พบร้านค้าออนไลน์ 23 แห่ง ขายหน้ากากฯเกินราคา

พบร้านค้าออนไลน์ 23 แห่ง ขายหน้ากากฯเกินราคา

พบร้านค้าออนไลน์ 23 แห่ง ขายหน้ากากฯเกินราคา

รูปข่าว : พบร้านค้าออนไลน์ 23 แห่ง ขายหน้ากากฯเกินราคา

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบร้านค้าออนไลน์ ฉวยโอกาสขึ้นราคาหน้ากากอนามัย พร้อมขอให้ร้านค้าทั่วประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ระงับการขายหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป (Surgical Mask) ทันที เพื่อช่วยสำรองให้บุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งาน

นนี้ (20 มี.ค.2563) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ได้นำเสนอผลการเฝ้าระวังการขายหน้ากากอนามัยเกินราคาในแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ อีมาร์เก็ตเพลส (E - Marketplace) พบว่า ปัจจุบันยังคงมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย เกินราคาทั้งหมด 23 ร้านค้า ราคาเฉลี่ย ตั้งแต่ชิ้นละ 12 บาท ถึงราคาชิ้นละ 200 บาท ทั้งนี้ทาง มพบ. ได้ส่งลิงก์ของร้านค้าที่มีลักษณะกระทำการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายให้กับทางแพลตฟอร์ม จากนั้นจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากร้านค้าใดไม่สามารถจำหน่ายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ คือ 2.50 บาทได้ ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ควรต้องระงับการขายโดยทันที ถ้ายังอนุญาตให้ร้านค้าจำหน่ายได้โดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจะถือว่ามีความผิดด้วย ดังนั้น จึงขอให้แพลตฟอร์มระงับการจำหน่ายของทุกร้านภายใน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ จากการเช็กพิกัดร้านค้าขายหน้ากากอนามัยผ่านเว็บไซต์ https://maskmapthai.web.app/ เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลจำนวนและราคาหน้ากากอนามัย โดยสามารถดูราคาต่อชิ้นของแต่ละร้านและจำนวนหน้ากากที่มีในร้านนั้น ๆ ได้ ยังพบอีกว่า มีร้านค้าทั่วประเทศจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา ซึ่งช่วงเวลาแห่งความท้าทายในการรับมือกับไวรัส COVID - 19

ดังนั้น มพบ. จึงขอเสนอไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มว่าห้ามขายหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป (Surgical Mask) ที่ทำขึ้นด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Non - Woven Fabric) และควรเก็บหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานมากกว่า เพราะบุคคลเหล่านี้มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคหรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้ง่าย จึงจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งเลย ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถเปลี่ยนมาใช้หน้ากากผ้าได้ ซึ่งสามารถซักให้สะอาดและนำกลับมาใช้งานซ้ำได้

ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในข้อหาจำหน่ายเกินราคาควบคุมจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และในข้อหาจำหน่ายแพงเกินสมควรมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท อีกทั้ง หากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายก็ต้องแจ้งปริมาณการถือครองสินค้าต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ด้วย หากพบเห็นผู้กระทำผิด โปรดแจ้งข้อมูลและหลักฐานมายัง สายด่วน 1569 หรือสื่อโซเชียลมีเดียของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ร้านค้าที่จำหน่ายเกินราคา มีรายชื่อดังนี้ 

 

หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา 3 Layers ขายเกินราคา - Shopee

Key Word : Surgical mask วันที่เก็บข้อมูล 19/03/2020

พบ 23 ร้านค้า ราคาขายเฉลี่ยต่อชิ้น 12 – 200 บาท

โดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

1. ราคา 267 บาท เฉลี่ย 26.7 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/%E3%80%90HOT%E3%80%91%E2%98%8DDisposable-masks-surgical-dustproof-prevent-mist-haze-sterilization-mask-anti-influenza-virus-i.127655135.6520147253

2. ราคา 322 บาท เฉลี่ย 16.1 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/(LIMITED-STOCK)-20-pcs-Three-layer-Disposable-Mask-Dust-proof-And-Breathable-Surgical-Mask-i.193005718.4720211731

3. ราคา 600 บาท เฉลี่ย 12 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/(LIMITED-STOCK)-50-pcs-3-Layer-Comfortable-Surgical-Mask-Blue-Anti-Dust-Breathable-Earloop-Mask-i.193005718.3129977862

4. ราคา 719 บาท เฉลี่ย 14.38 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/B-B-50pcs-Disposable-Mask-Three-layer-Mask-Dust-proof-And-Breathable-Surgical-Mask-i.233086800.3920260460

5. ราคา 800 บาท เฉลี่ย 16 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/10-50pcs-3-L-Anti-Dust-Masks-Breathable-Earloop-Disposable-Mouth-Face-Surgical-Mask-Oral-Care-i.193002671.7920217797

6. ราคา 740 บาท เฉลี่ย 14.26 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/-Ready-Stock-20-50pcs-Disposable-3Ply-Mask-Personal-Care-Dust-proof-And-Breathable-Surgical-Mask-Oral-Care-Ship-Out-Immediatly-i.193002671.6620218374

7. ราคา 713 บาท เฉลี่ย 14.80 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/SKTH-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Mask-SKK-i.178476317.6019993940

8. ราคา 584 บาท เฉลี่ย 29.2 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/%E3%80%90HOT%E3%80%91%E2%97%91Only-20-disposable-surgical-masks-antivirus-protection-spot-three-layer-mask-monopoly-sterile-delivery-men-and-i.127655135.3820242897

9.ราคา 794 บาท เฉลี่ย 39.7 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/%E2%99%A0%E2%9C%A3%E2%97%98Spot-medical-disposable-mask-surgical-hospital-doctor-scare-anti-virus-bacteria-i.108127401.6320112349

10. ราคา 761 บาท เฉลี่ย 15.22 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/LC-50pcs-Disposable-Mask-Three-layer-Mask-Dust-proof-And-Breathable-Surgical-Mask-i.191425811.5520174541

11. ราคา 1,299 บาท เฉลี่ย 25.58 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/jo%E2%9C%AF50pcs-Disposable-Masks-Nonwoven-Anti-Dust-Surgical-Face-Mouth-Mask-i.112466519.3320084141

12. ราคา 776 บาท เฉลี่ย 15.52 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/50pcs-Disposable-Mask-Three-layer-Mask-Dust-proof-And-Breathable-Surgical-Mask-i.196666914.7420055276

13. ขายชิ้นละ 39 บาท
https://shopee.co.th/One-Pc-Disposable-3-Layer-Anti-Virus-Dust-Surgical-Face-Mask-Mouth-Nose-Protection-i.14102790.6820132414

14. ราคา 787 บาท เฉลี่ย 15.74 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/-cod-new-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Ma-i.28163322.7120122590

15. ราคา 708 บาท เฉลี่ย 14.16 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/YenGoodNeng-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Mask-i.176342569.5020233121

16. ราคา 765 บาท เฉลี่ย 15.30 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/-cod-new-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Ma-i.95701864.6220268622

17. ราคา 708 บาท เฉลี่ย 14.16 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/Donotlet-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Mask-i.172150240.7520217852

18. ราคา 708 บาท เฉลี่ย 14.16 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/Donotlet-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Mask-i.172150240.7520217852

19. ราคา 708 บาท เฉลี่ย 14.16 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/YenGoodNeng-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Mask-i.176124974.3320338228

20. ราคา 708 บาท เฉลี่ย 14.16 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/YenGoodNeng-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Mask-i.176342569.5020233121

21. ราคา 708 บาท เฉลี่ย 14.16 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/Donotlet-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Mask-i.172150240.7520217852

22. ราคา 1 ชิ้น 200 บาท | 50 ชิ้น 708 บาท
https://shopee.co.th/WaterHeartMoon-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Mask-i.176345180.6920254329

23. ราคา 765 บาท เฉลี่ย 15.3 บาท/ชิ้น
https://shopee.co.th/-cod-new-1-5PCS-Anti-Virus-Disposable-Face-Masks-Medical-Mask-Surgical-Salon-Flu-Ma-i.95701864.6220268622

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน