โรงรับจำนำรัฐ อุ้มผู้มีรายได้น้อยสู้ภัย COVID-19

โรงรับจำนำรัฐ อุ้มผู้มีรายได้น้อยสู้ภัย COVID-19

โรงรับจำนำรัฐ อุ้มผู้มีรายได้น้อยสู้ภัย COVID-19

รูปข่าว : โรงรับจำนำรัฐ อุ้มผู้มีรายได้น้อยสู้ภัย COVID-19

สถานธนานุเคราะห์ เร่งออกมาตรการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ช่วยเหลือประชาชนและแบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อย โดยการขยายเวลาตั๋วจำนำไม่คิดดอกเบี้ย

วันนี้ (23มี.ค.2563) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก และจากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยจะขยายตัวลดลง ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้น

ขณะที่การส่งออก ค่าเงินบาท ภัยแล้ง และ COVID-19 จะทำให้แรงงานและสังคมไทยได้รับผลกระทบ ซึ่งมาตรการจากสำนักงานธนานุเคราะห์ที่ออกมาน่าจะช่วยเหลือผ่อนคลายจากภาวะความวิตกต่อการดำเนินชีวิตและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้สามารถดำเนินชีวิต หรือผ่านพ้นวิกฤตนี้ต่อไป

 

รับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี ได้ที่ สธค.ทุกแห่ง

นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวว่า โครงการ "สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งประชาชนสามารถรับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี คือฟรีที่ 1 ขยายเวลาตั๋วจำนำ 90 วัน แก่ผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-31 มี.ค.2563 จะขยายอายุตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนการขยายเวลาต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.2563 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์

ส่วนฟรีที่ 2 รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี (เฉพาะผู้มาใช้บริการในวันพุธที่ 29 เม.ย.2563) และฟรีที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การอบรมเรื่อง "ทองคำ" ให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นในเดือน พ.ค.นี้ สถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำมีทั้งหมด 39 สาขา

 

กลับขึ้นด้านบน