ทำเนียบฯ เข้มนักข่าว ห้ามรุม-ห้ามล้อม เลี่ยง COVID-19

ทำเนียบฯ เข้มนักข่าว ห้ามรุม-ห้ามล้อม เลี่ยง COVID-19

ทำเนียบฯ เข้มนักข่าว ห้ามรุม-ห้ามล้อม เลี่ยง COVID-19

รูปข่าว : ทำเนียบฯ เข้มนักข่าว ห้ามรุม-ห้ามล้อม เลี่ยง COVID-19

ทำเนียบรัฐบาลประกาศมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 สำหรับสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (23 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งปรับมาตรการการทำงานของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัส COVID-19 สำหรับสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล

1.กำหนดจุดสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหาร
จำนวน 3 จุด คือ

  • บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1
  • ตึกนารีสโมสร
  • ตึกสันติไมตรี

2. ห้ามสื่อมวลชน เดินตาม วิ่งตาม หรือรุมล้อม นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี เพื่อขอสัมภาษณ์
3. ห้ามสื่อมวลชนเข้าตึกบัญชาการ ตึกสันติไมตรี ยกเว้นกรณีที่มีการเชิญ
เข้าไปทำข่าวเป็นครั้งคราวไป
4. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ประจำอยู่ในสถานที่ทำงานของสื่อมวลชน
ที่จัดไว้ให้ทั้ง 3 แห่ง เป็นหลัก
5. สำนักโฆษกจะกำหนดจุดสำหรับการบันทึกภาพ และให้สื่อมวลชน
บันทึกภาพในจุดที่กำหนดเท่านั้น
6. ดำเนินการตรวจคัดกรองสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล
โดยการวัดอุณหภูมิแสะใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทำงาน สัปดาห์ละสองครั้ง (ทุกวันพุธช่วงเย็นและวันอาทิตย์)

กลับขึ้นด้านบน